Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,
zápis do MŠ proběhne ve dnech 10. 05. – 13. 05. 2021 v budově základní školy. K zápisu použijte rezervační systém – interval pro rezervaci je 15 minut.

S sebou: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a vyplněné a potvrzené dokumenty nutné pro přijetí dítěte k MŠ (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list dítěte).

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání k nahlédnutí zde