Návrat do školy

Vážení rodiče,
na základě nařízení MŠMT ze dne 10. května 2021 se v pondělí 17. května 2021 vrací k prezenční výuce všichni žáci naší školy. Bude nutné dodržet doporučená hygienicko – epidemiologická nařízení, abychom se vyhnuli možnému riziku nákazy.

Příchod do školy:
1., 2. a 3. ročník – vchod atriem
4. a 5. ročník – hlavní vchod
2. stupeň – vchod bílými dveřmi.

1. a 4. ročník – 7:40 hodin
2. a 5. ročníku – 7:50 hodin

3. ročník – 8:00 hodin
6. ročník – 7:40 hodin

7. ročník – 7:45 hodin
8. ročník – 7:50 hodin

9. ročník – 7:55 hodin

Vyučující si žáky vyzvednou před určeným vchodem.

Ranní družina je v provozu od 6:30 hod. v prostorách ŠD pro 1. a 2. ročník, pro 3. ročník v kmenové třídě.

Antigenní testování bude probíhat jednou týdně, vždy v pondělí nebo první den návratu žáka do školy.

Nově upravené rozvrhy na webovém rozhraní Bakaláři platí od pondělí 17. května do konce školního roku nebo do odvolání.

Ve škole budou fungovat homogenní skupiny = celé třídy, bude omezeno setkávání žáků jiných tříd.

Z tohoto důvodu je proto upraveno stravování žáků. Čas oběda upřesní třídní učitelé. Nezapomeňte svým dětem přihlásit obědy.

Od 17. května budou fungovat zájmové kroužky ve stejném režimu jako na podzim.