Příchod dětí do školy a ze školy – bezpečnost

Žádáme rodiče školních dětí, aby vysvětlili dětem bezpečnou cestu do školy podle plánku – zejména cestou z Bašet, aby děti pokračovaly ulicí podle kulturního domu a přecházely hlavní silnici už v prostoru nad pomníkem padlých a po tomto novém chodníku pokračovaly až do školy. Cílem je minimalizovat přebíhání ulice v místě rekonstrukce. Při cestě do školy autem a pěšky dbejte zvýšené opatrnosti. Dbejte pokynů zaměstnanců stavební firmy. Děkujeme.
Na trase budou zaměstnanci obce v tomto a příštím týdnu dohlížet a navigovat.