Volby do školské rady

Vážení rodiče,
dne 29. 06. 2021 od 12, 00 hod. do 16, 30 hod. proběhnou volby do nové školské rady.
Školská rada dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, §167, 168 se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Žádám Vás proto o spolupráci. Budete osloveni třídní učitelkou nebo učitelem, abyste navrhli dva kandidáty, kteří by mohli Vaši třídu ve školské radě zastupovat. Kandidátní listina bude uveřejněna na webu školy. Volby proběhnou v uvedeném termínu vhozením volebního lístku do urny umístěné v hale školy. S jejich výsledky budete seznámeni následující den.
Věřím, že se nám společně podaří školskou radu sestavit, aby mohla začít v novém školním roce pracovat.