1. červen – Mezinárodní den dětí

Ani letos tento významný den neproběhne zcela standardně, ve své léta zavedené atmosféře. Přesto neztrácí nic ze svého lesku. Děti jej opět mohou trávit spolu, ač třeba bez svých tradičních soutěží a oslav. Oproti tomu zase vědí, že není přeci nic hezčího, než být se svými spolužáky a kamarády, trávit spolu čas, smát se nebo si třeba jen tak povídat. Navíc nikdo nemůže dětem odepřít jejich velký den, který následuje po nedávném svátku matek nebo otců, teď je přeci řada na nich. Myslím, že žádný rodič nezapomene, aby svým dětem tento den nějak minimálně nezpříjemnil a stejně tak tomu bude jistě i ze strany učitelů, přestože je ještě pořád co dohánět. Tento den má být dnem dětské radosti a připomínkou toho, že naše děti jsou naše budoucnost, jak praví naopak naše historie.