UZAVŘENÍ MŠ – A. Jiráskova 16

Vážení rodiče,
vedení základní školy a mateřské školy oznamuje, že na základě rozhodnutí o  mimořádném opatření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze se s platností od pondělí 13. 09. 2021 do 27. 09. 2021 uzavírá provoz v mateřské škole na adrese A. Jiráska 16 (I. a II.oddělení MŠ). Důvodem je podezření na ohnisko nákazy možného onemocnění COVID-19. Pro děti navštěvující předškolní oddělení v základní škole je docházka beze změny. Sledujte aktuální zprávy na webu školy, popř. na rodičovských účtech SW Bakaláři.