Vážení rodiče,
byli jsme seznámeni s výsledky šetření provedeného pracovníky KHS a bylo prokázáno, že pominula skutečnost, pro kterou byla protiepidemická opatření v ohnisku nákazy v mateřské škole nařízena. Vzhledem k tomu, že v rámci testování dětí na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebyl tento původce onemocnění COVID 19 zachycen, pominul zákaz osobní přítomnosti dětí v mateřské škole. Děti se mohou vracet od pondělí 20. 09. 2021.