28. září – Den české státnosti

Sv. Václav – život a legenda | cesketradice.czSvátek náležející tomuto dni je přesně definován jako Den české státnosti a upomíná na rok 935, kdy byl velmi pravděpodobně zavražděn kníže Václav, český světec a symbol české státnosti. Proto jej často označujeme jako den Svatého Václava či zcela stručně “na” Václava. Státní svátek je to nový a byl ustanoven až v tomto století, tedy po roce 2000. Jeho samotnému vyhlášení předcházela velmi vášnivá debata, jejíž ohniskem byla zejména postava samotného Svatého Václava, co by rozporuplné osobnosti z historického hlediska. Každopádně Václav se stal naším národním symbolem, vždyť kdo by neznal jezdeckou sochu z horní části Václavského náměstí v Praze od Josefa Václava Myslbeka, symbol středobodu veškerého dění v naší zemi – středu samotné Evropy.