7. třída školní výlet Praha

Dne 20. října 2021 se celá 7. třída vydala vlakem do Prahy, kde se nejprve vydala po historické stopě na Vyšehrad. Tam si prohlédla zdejší rotundu sv. Martina, kostel sv. Petra a Pavla a Vyšehradský hřbitov se Slavínem. Před vydatnou svačinou, z vlastních zdrojů, se pokochala výhledem takřka na celou Prahu a vrátila se zpět metrem do centra. Navštívila Valdštejnskou zahradu přiléhající k Senátu Parlamentu České republiky a cestou zpět do Starého Města si z Mánesova mostu prohlédla Pražský hrad, budovu Strakovy akademie a Kramářovu vilu nad ní. Taková interaktivní hodina občanské výchovy ve 4D. Při přesunu na Staroměstské náměstí si letmo prohlédla Josefov (bývalé židovské ghetto) a vrchol výletu zakončila opravdu stylově ve výšce 69 metrů, na věži Staroměstské radnice, kde nesměla chybět ani tradiční prohlídka orloje. Po rozchodu, který celá třída věnovala nákupu suvenýrů a pochutin následovala cesta vlakem zpět.