Projektový den na téma významné osobnosti – Leonardo da Vinci

Dne 19. listopadu 2021 proběhl na naší škole projektový den, jehož ústřední postavou byla osobnost malíře, vynálezce, architekta, skladatele, přírodovědce, konstruktéra….. Leonarda da Vinci. Žáci se mohli seznámit nejen s jeho životem, dílem, vynálezy, ale i s dobou ve které žil a pracoval. Propojil tak dějepis s přírodopisem, fyzikou, výtvarnou a občanskou výchovou. Hlavní událostí dne byla interaktivní výstava s ukázkou a komentářem, kterou pro školu uspořádala v místním kulturním domě agentura Pernštejni. Zde mohl každý spatřit funkční repliky opravdových mistrových vynálezů a reprodukce jeho nejznámějších maleb. Projekt byl zakončen v dobovém stylu, kdy žáci tvořili podobně jako Leonardo da Vinci přenesením svých poznatků na list papíru.