Vyhlášení termínu zvláštního zápisu určeného pro přijímání cizinců pro školní rok 2022

Vážení rodiče,
na základě Zákona č. 67/2022 Sb. Lex Ukrajina školství vyhlašuje ZŠ Starý Kolín termíny zápisů určených pro přijímání cizinců ke vzdělávání do ZŠ a MŠ.
13. 06. 2022 od 14, 00 hod. do 17, 00 hod. – pro MŠ
14. 06. 2022 od 14, 00 hod. do 17, 00 hod. – pro ZŠ
Oba zápisy proběhnou v ředitelně základní školy ve Starém Kolíně, Kolínská 90.
Zápis ve školním roce 2022/2023 se vztahuje:
– Povinné předškolní vzdělávání na děti narozené 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017
– Povinná školní docházka na děti narozené od 01. 09. 2007 do 31. 08. 2016
Nutné předložit:
– Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce
– Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
Pro MŠ – potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci
– Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo povinné školní docházce

Překlad do UA zde.
Kritéria přijímání dětí do MŠ Starý Kolín_překlad