Historický exkurz do Kolína

V pondělí 24. října 2022 se žáci 7. a 8. ročníku vypravili vlakem do Kolína, kde nejprve v Kině 99 shlédli historický film Žižka, upravený pro jejich věkovou kategorii. Pak se odebrali do Městského muzea, kde si sedmička prohlédla stálou expozici se zaměřením na probíranou látku z dějepisu. Osmička se sešla s paní Dvořákovou, která je provedla po historických místech Kolína. Poutavě povyprávěla o místech vázajících se nejen s historií, ale i legendou. Žáci tak najednou viděli Kolín trochu jinak…jak vzniklo náměstí, kde byla městská kasárna, kde se narodil J.G. Deburau, kde byl zámek, proč zanikl pivovar, kde se nacházely městské brány, proč má Kolín ve znaku draky. Kde se natáčel film Žižka…Den utekl jako voda a výuka v terénu byla jistě zpestřením tradičního školního dne.