Podzimní branný den

V úterý 25. října 2022 se naše celá škola zúčastnila (již tradičního) branného dne. Navíc poprvé hostila žáky 1. a 3. ročníku Střední školy obchodní z Kolína. Kromě tradičního pochodu v terénu všichni absolvovali čtyři stanoviště, kde plnili připravené úkoly. Na stanovišti zdravovědy se všichni seznámili se základy první pomoci a resuscitace, kde se za pomoci figurín a mobilní aplikace mohli přesvědčit, jsou-li schopni přispět k záchraně člověka. Na střelnici se konalo tradiční střelecké klání s prvky vojenských dovedností. V lese bylo zapotřebí překonat přírodní i nastražené překážky, za sladkou odměnu a nakonec se přesvědčit o své dovednosti na stanovišti místních hasičů. Počasí bylo jako vždy objednané, proto se náš tradiční branný den opět vydařil.
Děkujeme Mgr, Kateřině Jarolímové z Českého červeného kříže o. s. Kolín, pánům Jiřímu Váchovi, Lukáši Doubravovi a ostatním střelcům ze Starého Kolína, panu Petru Miksovi z SDH Starý Kolín (hasiči) a Nele Bížové, naší bývalé žačce, sportovkyni, hasičce, herečce ochotnici…