Uzavření základní školy

Ředitelství Základní školy Starý Kolín oznamuje, že po konzultaci s Okresní hygienickou stanicí v Kolíně uzavírá základní školu od 19. 12. 2022 do 22. 12. 2022.
Zákonní zástupci si mohou v pondělí od 8:00 – 11:00 hodin vyzvednout „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení (školy).“
Odůvodnění:
Velké procento nemocných žáků a pedagogů.
Provoz školní jídelny nebude přerušen, žáci mají možnost odběru obědů do vlastních nádob.
Provoz mateřské školy bude zajištěn v plném rozsahu v budově Jiráskova – Bašta.