Testování PISA

Ve školním roce 2021/2022 proběhlo v České republice, stejně jako v desítkách dalších zemích z celého světa, pilotní sběr dat v rámci Programu pro mezinárodní hodnocení žáků OECD PISA 2022. V České republice bylo do pilotního šetření zapojeno celkem 22 škol. Celkem se zúčastnilo přibližně 800 českých žáků základních škol a víceletých gymnázií. Žáci, kteří se zúčastnili pilotního šetření PISA, vypracovávali test z matematiky, čtenářské a přírodovědné gramotnosti. Součástí šetření bylo také ověřování tvůrčího myšlení žáků a úroveň jejich finanční gramotnosti. Testování probíhalo formou tzv. adaptivního testu. Adaptivní testování přináší přesnější měření dovedností žáků, neboť reflektuje úroveň jejich dovedností a přizpůsobuje jí obtížnost úloh, s nimiž se žáci během testu setkají. Test tak dokáže lépe rozlišit mezi slabšími a zdatnějšími žáky a přesněji zprostředkovat vzdělávací výsledky žáků na obou koncích výkonnostního spektra.
Průměrný bodový výsledek naší školy v matematice byl 272 bodů (dívky průměr 257, chlapci průměr 287), přičemž průměrný bodový zisk všech testovaných škol, tedy základních škol a víceletých gymnázií činil 308 bodů. Ve čtenářské gramotnosti jsme získali 256 celkový počet průměrných bodů, přičemž dívky získaly 432 a chlapci 212 bodů. V této oblasti byl průměrný počet bodů všech škol stanoven hodnotou 309 bodů. Z čehož lze vyvodit, že dívky naší školy, které se zúčastnily testování, jsou vysoce nad průměrem všech testovaných škol, včetně víceletých gymnázií. Průměrný bodový výsledek v přírodovědné gramotnosti byl 252 bodů, přičemž průměrný bodový zisk všech testovaných škol činil 310 bodů.