Projekt Abeceda peněz ve 2. a 4. třídě

Česká spořitelna se snaží pomocí hry přiblížit dětem základních škol principy finanční gramotnosti. I naše škola se do tohoto chvályhodného projektu zapojila. Ve čtvrtek 9. 3. 2023 k nám přijela pracovnice České spořitelny, aby dětem vše vysvětlila a seznámila s důležitými pojmy. Přiblížily si, co to jsou příjmy, výdaje, spoření, atd. Vyzkoušely si i své znalosti v oblasti peněz (měny v jiných státech, ochranné prvky na našich bankovkách,…), podívaly se do České spořitelny, dokonce i do sejfu. Všichni se aktivně zapojili do zadaných úkolů, ve kterých budeme dál pokračovat v pracovních listech. Na závěr tohoto projektu si každý zkusí pomocí testu, jestli už zvládne alespoň částečně Abecedu peněz. Průvodkyně Andrea byla skvělá, budeme se těšit na pokračování v dalším školním roce.