Soutěž Mladých zdravotníků – Kolín

Po tříleté pauze způsobené covidovým režimem se naše škola znovu zúčastnila této zajímavé a užitečné soutěže, pořádané Českým červeným křížem, konkrétně Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Kolíně.
Soutěží pětičlenné hlídky v těchto disciplínách:

  • v praktickém provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků
  • dopravě postižených
  • obvazové technice
  • některých nesoutěžních disciplínách (znalosti z dopravní výchovy, historie hnutí Červeného kříže apod.)

Už od začátku tohoto pololetí se partička sedmi sedmáků školila v těchto důležitých dovednostech. Celý zdravotní kurz vyvrcholil účastí v soutěži, která byla předem úspěšně naprogramována na nejdeštivější den měsíce dubna. Místem konání byl letos atletický stadion Mirka Tučka na Kolínském Zálabí. Pořadatelé se snažili co nejvíce zpříjemnit všem soutěžícím pobíhajícím ve vytrvalém dešti celý závod, spočívající v ošetřování zraněných figurantů na třech stanovištích, včetně resuscitace a přivolání pomoci fingovaným telefonickým hovorem. Po splnění úkolů byli soutěžící bodově ohodnoceni a byly jim vysvětleny případné nedostatky v péči o zraněné. Naši sedmáci si vedli výtečně hlavně v nehodnocené kategorii „jak co nejvíc pobavit zraněné a rozhodčí na stanovišti“ když ve snaze vést uklidňující konverzaci s mladíkem s nožem v břiše se ho člen naší hlídky zeptal „Jak jsi se jmenoval?“. Ale jinak si naši žáci vedli statečně a vybojovali krásné páté místo. Dík patří nejen jim, ale všem organizátorům soutěže, která má pro všechny zúčastněné určitě velký a důležitý přínos v tom, že si budou umět poradit v situacích, které nám může osud přivést do cesty.