ZOO Chleby – Mendelovo ekologické centrum

Žáci 1. a 2.třídy navštívili Mendelovo ekologické centrum, které je součástí ZOO Chleby. Čekaly nás tam vybrané výukové programy ,, Naše masky“ a ,,Kdyby nebyly ryby“. Děti byly nadšené ze zážitku, kdy si mohly mimo prohlédnutí exemplářů, pohladit nebo dokonce pochovat zvířátka, se kterými se běžně do styku nedostanou.