Přijímací zkoušky

V polovině dubna se na středních školách a osmiletých gymnáziích konaly přijímací zkoušky. Ty se skládaly jako každoročně z testu z českého jazyka a matematiky. U škol s uměleckým zaměřením se konaly i talentové přijímací zkoušky.
I naši deváťáci a čtyři žáci páté třídy se jich zúčastnili. Konkurence byla velká, neboť o studium na střední školy a učiliště byl velký zájem. Na některých školách počet uchazečů i několikanásobně převyšoval kapacitu prvních ročníků.
Projekt kariérového poradenství, který se na naší škole realizuje již pátým rokem, a systematická příprava z matematiky a českého jazyka, se osvědčily.
Naši žáci nezklamali sebe, rodiče, ani školu. Všichni páťáci úspěšně zkoušky složili a na gymnázia jsou přijati. Dokonce se v přijímacím řízení umístili do 10 místa na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře i na Gymnáziu v Kolíně!
Pozadu za nimi ale nezůstali ani žáci deváté třídy.
Chlapci, kteří skládali přijímací zkoušky na Střední průmyslovou školu do Kutné Hory nebo Kolína, se v přijímacím řízení umístili do 15 místa! (z 98 uchazečů v Kolíně i v Kutné Hoře)
Někteří žáci si mohli dokonce i vybírat, neboť úspěšně složili zkoušky na obě školy a umístili se do kapacitních míst.
Nesmíme opomenout ani žáky, kteří podávali přihlášky na učňovské obory. Přestože byl i zde větší počet uchazečů než volných míst, naši žáci uspěli.
Můžeme tedy s radostí konstatovat, že všichni žáci páté a deváté třídy jsou přijatí k dalšímu vzdělávání již po prvním kole přijímacího řízení!
Všem přijatým gratulujeme a přejeme jim hodně štěstí a úspěchů v nové životní etapě.