Okolí Starého Kolína a Kolínská vodárna, 26.6. a 27.6.

Poslední školní týden je už látka probraná, o známkách rozhodnuto, a tak se konají výlety, exkurze a další akce, při kterých se pobavíme, něco nového poznáme a třeba i utužíme náš třídní kolektiv. My šesťáci jsme se v pondělí vydali na procházku do okolí naší obce, konkrétně jsme prošli naučnou stezku V Souškách, kterou vybudoval v roce 2021 Starokolínský okrašlovací spolek. Stezka vede lužním lesem Na Baštách a okolo rybníku Halda. Na pěti informačních panelech jsme se dozvěděli hodně zajímavostí o této lokalitě. Na zpáteční cestě jsme plánovali opékání špekáčků, které jsme z důvodu bezpečnosti a zákazu rozdělávání ohně ve volné přírodě realizovali na zahradě naší paní asistentky. Tam jsme relaxovali při opékání všeho možného jedlého (kluci se dobrali veledůležitého zjištění, a to, že opečená slupka melounu chutná jako batáty… 😀 ) Do školy jsme se vrátili a s chutí si dali i normální oběd.
V úterý jsme si naplánovali cestu vlakem do Kolína a návštěvu Kolínské vodárny, která nyní funguje jako rozhledna. Počasí bylo příznivější než předchozí den, kdy bylo velké horko, a tak jsme přešli celý Kolín až na Pražské předměstí, kde bývalá vodárenská věž vysoká 45 metrů stojí. Byla vybudována roku 1939 a jako vodojem sloužila až do roku 1977. Poté objekt chátral, až byl městem odkoupen a roku 2014-15 zrekonstruován do nynější podoby. To vše jsme se dozvěděli při návštěvě této kulturní památky. Když jsme se na rozhledně dostatečně rozhlédli po okolí Kolína, vydali jsme se nazpět na nádraží a vlakem zpět na oběd do školy.