POSLEDNÍ VÝLET 5. A 3. TŘÍDY

Ve středu nasedla třetí a pátá třída do vlaku směr Týnec nad Labem. Vyšlápli příkrý kopec a odměnou jim byla cukrárna plná dobrot.
Pak je vzala paní asistentka Mikušová na procházku. Děti sestoupily až k Labi a podél něj šly lesní cestou. Na pěšině všichni uviděli i užovku obojkovou. Potom děti opět čekal výstup a návrat na náměstí a tady si každý mohl koupit ledovou tříšť, kebab, hranolky nebo zmrzlinu.
Děti i paní učitelky si to společně užily.
A pak už cesta vlakem do Starého Kolína a HURÁ NA PRÁZDNINY!