Regionální muzeum Kolín – výstava „Ozdoby dávných časů“

V rámci výuky dějepisu navštívili 10. října 2023 žáci 6. ročníku výstavu „Ozdoby dávných časů“. Celá expozice obsahovala archeologické nálezy z dob pravěku – šperky, keramiku, jantar, kosterní nálezy. Zajímavá byla i experimentální archeologie – na základě metody pokusů se žáci mohli seznámit s postupem výroby šperků, dozvěděli se, co je švartna a jak se s ní obchodovalo, podívali se, co mohli lidé nosit na sobě, z čeho se vyráběly oděvy a jak se barvily. Dozvěděli se, co znamená letecká archeologie. Celá výstava byla zpracovaná velmi pěkně, všichni si našli něco, co je zaujalo. Rádi se budeme do muzea na naučné programy vracet.