Řemesla se SOŠ a SOU stavební Kolín

Ani déšť a vítr nás ve čtvrtek 16. 11. neodradil od naší tradiční návštěvy Řemeslné burzy, kterou pořádá SOŠ a SOU stavební Kolín. Na Medvědí louce u školní sportovní haly nás uvítali studenti střední školy, rozdali všem lístky se soutěžními otázkami a ukázali nám, kde jsou jednotlivá stanoviště. Právě kvůli počasí byla letos většina ukázek řemesel umístěna uvnitř haly. Tam jsme si mohli pod dohledem učitelů odborného výcviku i studentů vyzkoušet, jaké je to být malířem, elektrikářem nebo třeba instalatérem. Postupně jsme také sbírali odpovědi na soutěžní otázky a kdo chtěl, mohl se zúčastnit „Stavíkovy olympiády znalostí“ a hrát o hezké ceny. Po celou dobu si žáci mohli povídat s učiteli i studenty střední školy a učiliště a získávat tak cenné informace, které jim mohou pomoci při rozhodování o další cestě vzděláním.