Školní projekt Mléko do škol

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol má na naší škole dlouholetou tradici. Děti dostávají od partnerů nejen tradiční balíčky, ale mají možnost poznat i nové potravinové výrobky. Takovou testovací sadou byly tento týden plátkové sýry. Na tyto se odborně zaměřily děti z 6. třídy, které využily své znalosti z předmětu Výchova ke zdraví. Sýry nejprve ochutnaly a následně vyhodnotily po stránce chuti, vůně, složení a výživových hodnot. Závěr bádání patřil statistickým údajům, který sýr byl nejchutnější a nejzdravější.