Řemeslný trh v naší škole

V pátek 17. května 2024 se místní sokolovna proměnila k nepoznání. Naše partnerská škola SOŠ stavební a SOU stavební Kolín zde uspořádala tradiční řemeslný trh pro děti z mateřské školky a první tři ročníky základní školy. Děti se nejprve seznámily s jednotlivými řemesly a poté si samy obešly jednotlivé profese a vyzkoušely si svoji zručnost. Na chvíli se tak staly malíři, truhláři, elektrikáři, instalatéry nebo zedníky. Nechyběly ani dovednostní disciplíny s řemeslnickými nástroji. Po absolvování všech stanovišť a vyplnění účastnických kartiček, náležela každému zasloužená odměna v podobě malého dárku a vlastnoručně načepované limonády. Přítomní učitelé a mistři žasli nad šikovností našich dětí a logicky následovala nabídka, kam jít po ukončení naší školy.