Poděkování

Závěr školního roku 2019/2020 se nesl v duchu distanční výuky. Protože jsme věděli, že návrat rodičů po koronavirové pauze do zaměstnání je nevyhnutelný a potíž...