Památník Terezín

Ve středu 29. 5. 2019 žáci 2. stupně navštívili v rámci výuky dějepisu Památník Terezín. O historii této pevnosti a o fungování židovského ghetta v letech 1941 ...

Prvouka

V hodinách Prvouky se žáci 3. třídy učí o živočišné říši. Své teoretické znalosti si mohli doplnit a obohatit o praktickou zkušenost. Během hodiny pozorovali ch...