Prvouka

V hodinách Prvouky se žáci 3. třídy učí o živočišné říši. Své teoretické znalosti si mohli doplnit a obohatit o praktickou zkušenost. Během hodiny pozorovali ch...