1. MÁJ

První květnový den, tedy 1. máj, je mezinárodní svátek pracujících, který se slaví od roku 1890. Svátek zavedla v roce 1889 II. Internacionála, na paměť vypuknu...

VESELÉ VELIKONOCE

Velikonoční triduum, svátky jara, pomlázka nebo třeba Sedlecká pouť, to jsou tradiční Velikonoce v našem regionu. Všemi očekávaný prodloužený víkend, který vrch...

Kroužek branného typu

Nepříznivé počasí nás sice zatím „vězní“ v tělocvičně, ale my se snažíme nezahálet. Náš vyměřený čas se snažíme trávit aktivně a sportovní aktivity si doplňujem...