Vážení rodiče, byli jsme seznámeni s výsledky šetření provedeného pracovníky KHS a bylo prokázáno, že pominula skutečnost, pro kterou byla protiepidemická opatř...