Výlet na Kačinu

V pondělí 30. 4. jsme se v rámci sportovního dne vydali pěšky na zámek Kačina. Tam byl pro nás připraven velice pěkný naučný program ,,v učebně v přírodě“. Když...

Dopravní soutěž

Ve čtvrtek 26.4. se konalo školní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů. Každoročně v tento den žáci a žákyně 4. až 8. třídy zkontrolují a někteří i zprovozní ...

Prvouka

V hodinách Prvouky se žáci 3. třídy učí o živočišné říši. Své teoretické znalosti si mohli doplnit a obohatit o praktickou zkušenost. Během hodiny pozorovali ch...

Čarodějnice

Poslední týden v dubnu jsme se samozřejmě nemohli věnovat ničemu jinému, než čarodějnicím. Podívejte se, jak se děti krásně převlékly, vyrobily si černou kočku ...

Projektový den

V pátek 20. 4. 2018 se žáci 4. třídy, v rámci projektového vyučování, zapojili do celosvětového programu ,,Den Země.“ Nejprve jsme pronikli do tajů zvuků zvířat...