Drakiáda

Pondělní odpoledne patřilo Drakiádě na hřišti za Sokolovnou. Žáci 7. ročníku uspořádali několik soutěžních stanovišť pro děti z 1. až 3. ročníku. Na stanovištíc...

GASPARÁDA 2022

Letošní školní rok žáci 2. ročníků zahájili poněkud netradičně. Vyjeli jsme do Kolína na divadelní festival pořádaný k poctě „největšího z pierotů“ J. G. Debura...

Stravné

Ceny stravného od 01. 11. 2022 Děti mateřské školy Žáci základní školy    3-6 let 7 let a více 7-10 let 11-14 let 15 let a více přesnídávka 10,00 Kč 12,00 Kč ob...

Projekt Modelumpus

V rámci našeho partnerství s SOU a SOŠ stavební Kolín jsme se zapojili do letošního ročníku modelářské soutěže „Modelumpus“. Letošním tématem byla škola, a to š...