Branný den

Dne 8. října 2021 se na naší škole uskutečnil branný den. Výchozím bodem byl pro všechny třídy tradičně areál školy. Zde bylo i jedno ze stanovišť, kde se žáci ...

Vážení rodiče, byli jsme seznámeni s výsledky šetření provedeného pracovníky KHS a bylo prokázáno, že pominula skutečnost, pro kterou byla protiepidemická opatř...