Děti na startu

Celonárodní projekt „Děti na startu“ je zaměřený na děti od 4 do 9 let. Jedná se o děti, velké, malé, subtilní i s nadváhou, sportovně založené nebo i naopak. Cílem je především probudit radost z pohybu. Kurzy probíhají pod vedením odborně vyškolených učitelek v mateřské škole v rámci pohybových aktivit v tělocvičně a zahradě.