Dopravní soutěž

Naše škola se každoročně účastní Dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP se spolu-vyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky, Český červený kříž, Ústřední automotoklub ČR, Auto­klub České republiky a další orgány a organizace.

Cílem soutěže je:

  • podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu (a motorismus), ověřovat znalosti a dovednosti žáků – cyklistů, v uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích, v technice jízdy a v první pomoci, vytvářet podmínky, přispívat ke zvýšení efektu výchovně-vzdělávací práce při dopravní výchově ve školách, ke správnému a bezpečnému chování žáků v provozu na pozemních komunikacích a ke snižování příčin a následků dopravních nehod dětí

  • vytváření návyků ohleduplnosti k ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích a ochotě dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích