Doučování žáků škol

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 8. 2023

Rozpočet projektu celkem:

do 31. 8. 2022       –        73 125 ,- Kč

Hlavním cílem projektu je podpora potřebných žáků a zlepšení výsledků žáků ve vybraných předmětech.