Den draka

V pondělí 16. 10. 2017 proběhl v naší škole (stejně jako v minulých letech) „Den draka“. Děti z 1. a 2. třídy i děti z mateřské školy přivítal Dráček Pepe. Sedmá třída si pro děti připravila dračí soutěže, rozdávala pochvalná razítka a medaile. Všichni se bavili a soutěžili s velkým nasazením. A protože venku bylo krásné počasí, svítilo sluníčko, odpoledne Den draka pokračoval Drakiádou. Ta se konala na hřišti u kulturního domu a zúčastnily se jí děti 1. stupně. I když vítr moc nefoukal, přece se drakům létalo krásně. Tentokrát to byla vysloveně dámská záležitost. V hodnocení se na prvních třech místech umístila samá děvčata. Dračí tričko získaly Karinka Mykytyuk, Sofie Tyšerová a Johanka Mušák. Všichni, kdo provětrali draka, dostali sladkou odměnu. Poděkování patří i dětem ze 7.třídy a všem dospělým, kteří celý program připravili.

  • fotografie k nahlédnutí zde