Historie

V roce 1938 pak byl o historii školy ve Starém Kolíně napsán Josefem Železným článek do „Věstníku klubu československých turistů, odbor v Kolíně“ s názvem „Starý Kolín – obec, škola, kantoři“. V článku je shrnuta historie obce i školy.

Starý Kolín vznikl spojením dnešní části Bašty a Kolína vsi a vůbec první zmínka o vesnici se objevuje od roku 1293 a byla spojována s dělníky dovážejícími dřevo pro kutnohorské doly, obyvateli části Bašty, a zemědělci převážně německého původu z části druhé, tedy z dnešního Starého Kolína. Další rolníci se usadili dále po proudu Labe, kde se dnes rozkládá dnešní město Kolín. Původně se tedy rozlišovalo město Kolín a ves Kolín.

Dále v článku autor věnuje historii školy ve Starém Kolíně a připomíná prvního učitele Samuela Šebestiána Dobrovodského k roku 1663 (od tohoto data počítáme výročí 350 let) a dalšího učitele Václava Hájka v roce 1674.

Škola stála na místě dnešní starší části školní budovy – prvního stupně (č. p. 90), kde se nacházela jedna třída, pokud byly nutné další prostory, byly používány budovy různě v obci.

V roce 1840 původní školní budova vyhořela a nová byla postavena až roku 1856 s věžičkou se zlatou hvězdou (znamením osvěty) a zvonkem na svolávání dětí. Od roku 1869 je vedena školní kronika, která se nám kompletně dochovala a z níž jsme čerpali i následující informace.

Škola byla od roku 1813 dvojtřídní a od roku 1881 pak trojtřídní. Roku 1886 byla otevřena nová školní budova se čtyřmi třídami. Mezi lety 1935 – 1937 byla pro malý počet žáků zredukována opět na trojtřídní.