Historie

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. – 9. ročníku a svým počtem žáků se řadí mezi středně velké školy. Škola je umístěna v centru obce.
Kapacita základní školy je 250 žáků. V posledních letech je průměrný počet žáků 160. Kapacita mateřské školy je 74 dětí.

Ke škole patří tři budovy, které se denně využívají pro výuku a mimoškolní aktivity žáků. Škola má čisté, světlé a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí hlavně žáci se svými učiteli.
Škola má k dispozici tzv. starou budovu, ve které se nacházejí 4 kmenové třídy pro žáky 2. stupně, vybavená pracovna informatiky s 25 počítači a 4 kabinety učitelů. Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: český jazyk a literatura, matematika a fyzika, jazyky a zeměpis, chemie a přírodopis. Všechny učebny druhého stupně prošly celkovou rekonstrukcí: byly vyměněny podlahy a podlahové krytiny, nábytek, osvětlení a hygienická zařízení. V odborné učebně chemie, přírodopisu a fyziky je instalován demonstrační učitelský stůl, žákovská pracoviště s rozvody vody a elektřiny a interaktivní tabule.
V tzv. nové budově jsou třídy pro výuku 1. stupně. Všechny třídy 1. stupně jsou vybaveny hracím koutkem vizualizérem s dataprojektor a plátnem. Nově zrekonstruovaná sborovna je vybavená dataprojektorem s tabulí a je využívána jako jazyková učebna pro dělené třídy. Plastová okna v obou budovách jsou vybavena žaluziemi.
V budově „Chanos“ je umístěna školní družina, cvičná kuchyňka, která prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2015, školní dílna a tělocvična a III. oddělení mateřské školy. V této budově jsou centrální šatny. Žáci 2. stupně mají možnost pronajmout si šatní skříňky, mladším žákům slouží k ukládání oděvů klecové šatny. Všechny tři budovy jsou vytápěny plynem.
V budově školy je také školní kuchyň s jídelnou. Denně se vaří 2 obědy a žáci mají možnost ve škole odebírat snídani a svačinu. Evidence strávníků se provádí pomocí čipů a webového rozhraní. O velké přestávce je k dispozici pitný režim, 2x v týdnu se vydává mléko (akce „školní mléko“). Škola je zapojena do projektu zdravé výživy „Ovoce do škol“.
O přestávkách mohou žáci využívat všech prostor školy. V případě hezkého počasí tráví žáci velké přestávky venku. K pohybovým a sportovním aktivitám žáci využívají nový sportovní areál v obci s atletickou drahou, doskočištěm a několika hřišti na míčové hry. V areálu školy je vybudovaný travnatý prostor pro učebny v přírodě nebo pro sportovní vyžití žáků. Dojíždějící žáci mohou v případě nepříznivého počasí využívat školní družinu. Před a po vyučování může být žákům po dohodě s vyučujícími k dispozici učebna informatiky popř. nově zakoupené tablety z projektu OPVVV MŠMT.
Materiální vybavení stále zlepšujeme, průběžně obnovujeme zásobu a výběr učebnic, včetně pomůcek pro jednotlivé předměty. Na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí učitelé i žáci.

Historie popsána v almanachu k výročí 350 let školy – zde.