II. oddělení – „Koťátka“

Učitelky: Jana Čapková, Veronika Nekolová
Evidence kulturních akcí

Měsíc leden u Koťátek

Hned po Vánocích jsme se zase rádi viděli. V prvním týdnu jsme probírali Tři krále. Nezapomněli jsme asi na seznámení s pouští, velbloudy a legrační bylo koulení z duny. Potom jsme ve třídě lyžovali, bruslily a vůbec si užívali zimu. Pak následoval týden, při kterém jsme zažili dobrodružství na pólech, s Eskymáky a polárními zvířaty. Moc děkuji rodičům za spolupráci. Výstava iglú se opravdu povedla – každé bylo úplně jiné! A na závěr měsíce jsme vyráběli krmítko ze dřeva, lojové dobroty pro ptáčky a pracovali se stopami zvěře.

Prosinec ve školce

Děkujeme všem rodičům Koťátek za naplnění adventního kalendáře

Měsíc listopad u Koťátek

V listopadu si někteří užívali ve třídě předškoláků ve škole. Poznali nové prostředí a seznámili se s novými kamarády. Prošli jsme se také „k čističce“, kde jsme splnili všech 10 Dráčkových úkolů. Poslední týden jsme si již ve své třídě užívali lesního království. Povídali jsme si o stromech a zvířátkách, jak se připravují na zimu. Vytvořili jsme si překážkovou dráhu „chůze po lese“, poté si lehli na zem a zaposlouchali se do relaxačních zvuků lesa.

Měsíc říjen u Koťátek

V říjnu jsme si povídali o ovoci a zelenině. Dělali jsme ovocný salát a dokonce venku na ohni zeleninovou polévku. To jsme si pošmákli! Potom jsme celý týden pracovali s bramborami a dalšími plodiny z pole. A na konci měsíce jsme se zabývali počasím, hlavně na podzim. Vyrobili jsme si společně symboly počasí, dešťový mráček a deštníček, na který jsme stříhali látku. To nám dalo trochu víc práce, ale nakonec se moc povedly. Také vám sdílíme pár fotek z projektu Děti na startu.


Dramatizace Princeznička na bále

Princeznička na bále,
poztrácela korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal.
Honzíku máš namále!
Přines nám ty korále.
Honzík běžel za hory,
nakopal tam brambory.
Vysypal je před krále,
tu máte ty korále.
Větší už tam neměli,
ty už snědli v neděli.

Září u Koťátek

V měsíci září jsme se po hodně dlouhé době sešli se všemi dětmi. Děti se moc těšily a tak jsme se za pár dní zadaptovali a začali jsme pracovat na plný plyn. První týden jsme si spíše opakovali znalosti, dovednosti a hlavně chování ve školce. Další týden jsme toto podpořili týdnem kamarádství. Potom jsme si vyprávěli o rodině, s kým žijeme, kdo jsou naši nejdůležitější lidé. A poslední zářijový týden jsme zjišťovali, kde žijeme. Jestli v rodinném domě nebo v bytovce, jak se jmenuje naše obec a naučili jsme se i ulici a místo bydliště. Potom, v souvislosti se státním svátkem, jsme se dozvěděli i o naší krásné České republice.