II. oddělení – „Koťátka“

Učitelky: Jana Čapková, Veronika Nekolová
Evidence kulturních akcí

Dramatizace Princeznička na bále

Princeznička na bále,
poztrácela korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal.
Honzíku máš namále!
Přines nám ty korále.
Honzík běžel za hory,
nakopal tam brambory.
Vysypal je před krále,
tu máte ty korále.
Větší už tam neměli,
ty už snědli v neděli.

Září u Koťátek

V měsíci září jsme se po hodně dlouhé době sešli se všemi dětmi. Děti se moc těšily a tak jsme se za pár dní zadaptovali a začali jsme pracovat na plný plyn. První týden jsme si spíše opakovali znalosti, dovednosti a hlavně chování ve školce. Další týden jsme toto podpořili týdnem kamarádství. Potom jsme si vyprávěli o rodině, s kým žijeme, kdo jsou naši nejdůležitější lidé. A poslední zářijový týden jsme zjišťovali, kde žijeme. Jestli v rodinném domě nebo v bytovce, jak se jmenuje naše obec a naučili jsme se i ulici a místo bydliště. Potom, v souvislosti se státním svátkem, jsme se dozvěděli i o naší krásné České republice.