2. třída – „Berušky“

Učitelky: Bc. Dana Kočíková, Jindra Kociánová
Asistent pedagoga: Veronika Moreira Tůmová

Evidence kulturních akcí
Školní řád

Září u Berušek

Do naší heterogenní třídy Berušek letos nastoupilo celkem 26 dětí. 6 z těchto dětí zároveň plní povinné předškolní vzdělávání, 1 chlapec k nám přišel z Ukrajiny. Část dětí tu s námi byla i loni a část dětí přešla z Koťátek.
Září proběhlo ve znamení vzájemného poznávání, připomenutí pravidel a značek. Seznámili jsme se navzájem, proběhla i „Zahradní slavnost“ s rodiči.
Tento školní rok jsme projektově nazvali „Cestou, necestou, rovnou za nosem“. Celý rok nás bude provázet sokolík Pepík, maskot projektu „Se Sokolem do života“, jehož se opět letos účastníme. Cílem je celkový pohybový rozvoj dítěte, zejména pak hrubé a jemné motoriky, důležité pro další fázi – pobyt na základní škole.
Nejdůležitější je však předškolním věku hra a té je u nás nejvíc. Ale není to jen volné hraní s hračkami ve třídě, jsou to i námětové hry, které sledují rozvoj myšlení, pozornosti, fantazie a představivosti. Hodně času trávíme venku v přírodě, které je u nás v okolí opravdu dost a počasí nám letos přeje.
A proto v závěru měsíce opustíme téma školky, rodiny a kamarádů a navštívíme LES. Už se moc těšíme.