II. oddělení – „Berušky“

Učitelky: Bc. Dana Kočíková, Jindra Kociánová
Asistent pedagoga: Marie Dostálová

Evidence kulturních akcí

Od září – do prosince

Po celé tyto měsíce komplikuje dětem v docházce do MŠ respirační onemocnění.
Přesto je již u našich dětí v tomto roce znát velký pokrok.
Jsou samostatné, zlepšily se ve vzájemné komunikaci a toleranci. Někteří již dokonce vysloví hlásku „R“ a „Ř“. Dokáží vhodně použít zdvořilostní slova: „Prosím a děkuji“. Jejich haptická zručnost je více propracovanější k detailnosti. Mají větší cit pro barvy. Každodenním komunikačním povídám, zpěvem a rytmizací, cvičením, dramatizací či prožitkovým učením rozvíjíme u nich k širšímu vědomí oblasti společenského, věcného, přírodního, kulturního i technického prostředí. Hlavně v této covidové době, dbáme na hygienu, zdravé stravování, pohyb a projev sebevědomí.
Nezapomínáme, že nejdůležitější pro jejich přirozený rozvoj je jejich samotné hraní. Hraní je tak klíčem k rozvoji dětského vnímání, poznávání a k osvojení si správných modelů chování.