II. oddělení – „Berušky“

Učitelky: Bc. Dana Kočíková, Jindra Kociánová
Asistent pedagoga: Marie Dostálová

Evidence kulturních akcí

Den dětí u Berušek

Dnes jsme se vydali za kouzelnými skřítky do nedalekého lesa. Cestou děti plnily různé úkoly. V lese jim kouzelní skřítkové schovali Kinder vajíčka a Kinder čokolády u dvou velkých pařezů a v česnekové louce hledaly plyšová zvířátka. Nálada báječná, děti natěšené. Šli jsme podle značených fáborků, které si děti cestou zpátky navázaly na své batohy. SUPER DEN!

Květen – měsíc pokusů, pozorování a poznání

Život u vody – jak chutná voda, proč ji potřebujeme k životu, život u vody a ekologie. Život na louce – zkoumáme, pozorujeme, hledáme, včetně názorné ukázky i pod mikroskopem.Distanční výuka v MŠ

Z důvodu epidemiologické situace Covid-19, v březnu, bylo vládou nařízeno plošné uzavření všech mateřských škol.

Přestože je distanční výuka povinná pouze pro předškolní děti, zapojily jsme s kolegyní i naše nejmenší děti z Berušek do možnosti vzdělávání se různými pracovními aktivitami. Přes školní webový portál Bakaláře jsme rodičům zasílaly různé aktivity k rozvoji logického myšlení, rozvoji řeči, grafomotoriky, výtvarné činnosti a pracovních listů. Kromě těchto aktivit jsme distanční výuku zpestřily i plněním různých úkolů, např. focení domácího mazlíčka, různé hádanky a úkoly na téma jarní květiny umístěné na venkovním plotě naší mateřské školy.
V zaslaných týdenních projektových tématech – Kniha, Domácí zvířátka, Svátky jara, děti měly možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti v učení různými říkankami na dané téma, stimulačním leporelem, lepily, stříhaly, malovaly, obkreslovaly, skládaly puzzle, tiskaly bramborou, rozvíjeli haptiku pomocí modelíny. V pracovních listech jsme děti vedly k rozvoji grafomotoriky, dokreslení „bílého místa“ a různých logických spojovaček. Před Velikonocemi jsme zaslaly různé fotografické náměty na barvení vajíček, velikonočních zápichů a děti si s rodiči mohli zasadit řeřichu nebo jarní osetí do květináče. Nedílnou součástí Velikonoc byla i klasická koleda: „Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný“.
V naší třídě máme vytvořenou uzavřenou FB skupinu. Rodiče nám zpětnou vazbou fotili své děti se splněnými úkoly, krásně zazpívané lidové písničky či hotovými výrobky z kterých měly děti ohromnou radost. Všechny děti jsme moc pochválily za jejich šikovnost.

Spolupráce s rodiči byla k oboustranné spokojenosti ve prospěch zabavit děti a hravou formou je i nadále vzdělávat a zdokonalovat v různých činnostech.

HURÁ, PADAL SNÍH
Písek jsme vyměnili za sníh!

Ledové království

Na celý tento lednový týden se proměňujeme na Elsy a Olafy.
Společně jsme si postavili i zimní palác.
S Elsou si zpíváme a tančíme na známou písničku „Najednou“ ze jmenované pohádky.
Tak se s námi podívejte, jak moc nám to sluší.

HURÁ, PADAL SNÍH

Vánoční stromeček u našeho kostela v adventním čase

Advent ve Starém Kolíně

Barvy podzimu a lesní plody

S příchodem podzimu jsme ve spolupráci s rodiči a jejich dětmi připravili pestrou dekoraci lesních plodin.

Zeleninový týden

Celý tento týden jsme se učili poznávat zdravou zeleninu. Ochutnali jsme mrkev, hrášek, zelí, kedlubnu. Zahráli jsme si pohádku „O Popelce“ a přebírali hrách od čočky. Šlapali zelí v lavoru, jako za starých dřívějších časů a uvařili si silnou, dobrou, zeleninovou polévku v kotlíku, i s odd. Koťátek, u nás na zahradě MŠ. Každý den se tak děti zdokonalovaly nejen ve výtvarných činnostech, nabytých vědomostí, ale i praktických dovedností. Tímto oddělení Berušek moc děkuji firmě Baše a spol. s. r. o. za darované zelí pro děti, které si je nakonec s radostí odnesly domů.

První stříhání nůžkami

Nejprve sluníčku namalujeme pastelkami obličej a poté rozstříháme dlouhé sluneční paprsky. Nůžky držíme v ruce poprvé a ještě nám to moc nejde. Sluníčko moc pálilo, tak jsme raději ten nějaký paprsek​
nechtěně odstřihli :-).

Září u Berušek

V září jsme radostně přivítali v našem oddělení „Berušky“ naše nové děti. Postupně si na sebe stále zvykáme. Učíme se našim školkovým pravidlům, malujeme, cvičíme, zpíváme, vzděláváme se. Máme rádi lidové říkanky a zahráli jsme si již také první pohádku „Boudo, budko“. Naší nejdůležitější činností je však volné hraní. Trochu nám dělá problém úklid hraček, ale to vše s postupem času zvládneme :-).