II. oddělení – „Koťátka“

Učitelky: Jana Čapková, Tereza Miksová
Asistent pedagoga: Ing. Lenka Holečková

Evidence kulturních akcí

Návštěva knihovny

Dne 15. 4. 2019 navštívila třída Koťátek místní knihovnu. Děti si vyslechly přednášku o práci v knihovně, a jaké různé akce zde probíhají. Paní knihovnice dětem přečetla i úryvek z jedné knihy. Děti si na konci návštěvy mohly prohlédnout a prolistovat mnoho dětských knih. Některé děti přislíbily, že přijdou s rodiči.

Výlet do Jestřábí Lhoty

Dne 9. 4. 2019 jsme vyrazili spolu s třídou Berušek (I. oddělení) na statek do Jestřábí Lhoty. Děti zde mohly vidět mnoho zvířat jako kozy, ovce, králíky, pávy, bažanty a oslíka Derwena. Nově se děti také mohly podívat do otevřené ptačí klece. V kovářské dílně si děti vyťukaly své vlastní podkovičky pro štěstí. Podívali jsme se na výstavu strojů a na expozici staré dílny. Děti se zabavily při různých hrách a na písku. Děti odjížděly nadšené.

Karneval

V měsíci březnu jsme si s dětmi užili krásný a hlavně veselý den. Po celém týdnu příprav a chystání jsme prožili celý den v maskách, závodili jsme, plnili úkoly a soutěže. Každý si odnesl malou odměnu. Podívejte se, jak nám to slušelo…

 

 

Týden sv. Martina

V tomto týdnu vyhlížíme, jestli v neděli přijede Martin na bílém koni. Pracovali jsme s kukuřicí, kdy jsme krmili martinskou husu. Dětem se krásně povedla omalovánka vitráže okna. A k Martinovi patří kůň, takže jsme si vyrobili alespoň jeho hlavu. A na místo hřívy jsme vázali vlnu – jednoduchým uzlem. To někomu trošičku činilo problém, ale nakonec všichni krásně zavázali. Zkrátka, Koťátka jsou šikulky!

 

 

Co malí medvědi o podzimu nevědí

Tentokrát nám dorazilo divadélko Koloběžka s veselou pohádkou o malém méďovi Pupíkovi. Který lumpačil, protože se nemohl dočkat zimy. Těšil se totiž na zimní spánek…

Dětem se pohádka moc líbila. Tleskaly, zpívaly a hlavně se nasmály!

Státní svátek 28. října 2018

Ani u „Koťátek“ jsme nezapomněli oslavit narozeniny naší republiky. Povídali jsme si o státních symbolech, státní vlajce a státních barvách, poslechli jsme si státní hymnu a vyzkoušeli si, jak se při jejím poslechu chovat. Vyrobené vlajky si děti odnesly domů.

Týden „Pojď si se mnou hrát“

V tomto týdnu jsme se zabývali pohádkou „O Budulínkovi“. Společně jsme si vyrobili skládáním papíru Lišku, procvičili jsme ruku a rameno při kreslení hráčku a misky na velký formát papíru. Nakonec si děti sami postupně zkusily zachránit Budulínka a vylákat lišky z nory hraním na ozvučné nástroje. A jako v pohádce, nakonec všechno dobře skončilo a všichni Budulínci byli zachráněni.

Divadlo „Zpívající koťátka“ – 3. 10. 2018

Shlédli jsme maňáskovou pohádku o koťátkách. Dějově propojenou známými lidovými písničkami. Děti si společně s paní herečkou krásně zazpívaly.

 

 

Výlet do Jestřábí Lhoty – 1. 10. 2018

V pondělí ráno jsme vyrazili autobusem do Jestřábí Lhoty. Počasí nám vyšlo parádně, sluníčko svítilo na cestu. Hned po příjezdu jsme snědli svačinu a pak už jsme se šli podívat na zvířátka. Nejdříve jsme šli nakrmit ovce a kozy jablíčky a chlebem a nezapomněli jsme ani na sympatického oslíka. Potom jsme si prohlédli páva, holuba a hladili jsme si velikého králíka. Prohlédli jsme si historické nářadí pro polní práce a figuríny pohádkových postav. Nejvíc se dětem „líbily“ postavy čertů u místní kovárny. Pan kovář nám ukázal, jak se kove srdíčko ze železa. Potom si děti volně hrály s připravenými hrami a plnily úkoly. Nakonec jsme se vrátili na obídek do školky.

 

V minulém týdnu jsme s dětmi probírali téma Rodina. Povídali jsme si o členech rodiny, různých typech domů a kdo v nich bydlí. Naučili jsme se básničku:

 

 

Rodina
Co ta očka vidí?
Vidí, vidí, lidi.
Tátu, mámu, holčičku,
kluka, dědu, babičku.
Spolu bydlí v domečku,
na zeleném kopečku.

Dále jsme si zazpívali písničku Muzikantská rodina, kterou děti doprovázely na Orfovy nástroje. Při tvoření děti kreslily maminku nebo tatínka, které vybarvily křídou.

V pondělí 1. října 2018 pojedeme (spolu s předškolní třídou) autobusem na výlet do Jestřábí Lhoty na statek.
Sraz Koťátek bude ve třídě v 7,30 hod., pak se přesouváme ke škole, odjezd v 8.00 hodin od ZŠ.
Svačina s sebou zajištěna, na oběd budeme zpátky.
S sebou do baťůžku pití v uzavíratelné lahvi, pláštěnku, papírové kapesníky.
Na výlet vybíráme 120.- Kč.

Školní rok 2017/2018