2. třída – „Berušky“

Učitelky: Bc. Dana Kočíková, Jindra Kociánová
Asistent pedagoga: Veronika Moreira Tůmová

Evidence kulturních akcí
Školní řád

Vánoční čas

Advent – společně vyrábíme, malujeme, povídáme si a těšíme se na Vánoce.
Začátkem prosince nás nejdříve navštívil tradiční Mikuláš, čert a anděl. Děti slibovaly, že budou hodné, a tak nám je ve třídě Berušek nechali všechny.
Na náměstí jsme společně s třídami Koťátek a Sluníček rozsvítili vánoční strom.
Vyrazili jsme vlakem na adventní výlet do Kolína. V muzeu jsme se seznámili s prastarými vánočními zvyky a vánoční výzdobou.
V kostele sv. Ondřeje jsme se byli podívat na vánoční stromeček a různé druhy vyřezávaných, papírových a malovaných betlémů.
Ve třídě jsme pro rodiče připravili vánoční besídku, která se všem moc líbila. V posledním týdnu jsme měli Štědrý den ve třídě. Dárečky od Ježíška dětem rozzářily očička a také jsme dodrželi tradiční vánoční zvyky – pouštění skořápek, házení botou a rozkrojení jablíček.
Zkrátka prosinec proběhl v duchu úžasných tradic a těšení se na Ježíška.

Drakiáda, svátek Dýní, cvičení se Sokolem, divadlo, aneb podzim u Berušek

Podzimní počasí nám letos opravdu přeje. Sluníčko ještě trochu hřeje a my jsme s dětmi raději venku.
Chodíme na procházky do blízkého lesa, kolem pole, rybníka a pozorujeme přírodu a zvířátka v ní. Listy stromů jsou krásně zbarvené, zkrátka úžasný barevný podzim. Děti na zahradě hrabou, sbírají listí a radostně běhají.
Soutěžily v Drakiádě, kterou pro nás připravili školáci ZŠ se spoustou zajímavých soutěží a sladkých odměn. Na svátek Dýní jsme s dětmi vydlabali do soutěže dvě velké dýně. Večer se účastnily s rodiči dýňového lampionového průvodu ve strašidelných maskách.
Byli jsme poprvé také v tělocvičně ZŠ, kde jsme si to skvěle užili.
Nejen pohyb, ale také trochu společenské etikety. Navštěvujeme každý měsíc divadlo, které za námi přijede a děti vždy moc těší na pohádku.

Beseda s Policií ČR

V úterý 19. září navštívila naše předškoláky Policie ČR, aby si promluvili o bezpečnosti na silnici. Zopakovali si vše, co již umí ze školky a přidala i nové věci. V konkrétních situacích měly děti rozhodnout, co je správně a co ne. Jezdí se na sinici na kole, kde nás napadne? Můžou jezdit tři děti vedle sebe? Můžu hrát na parkovišti fotbal? Je to stezka pro cyklisty, a nebo i pro chodce. Mám jít přes trať rovnou nebo podchodem? To bylo otázek. Ale ve skupině se lépe pracuje a tak všichni všechno zvládli. Za odměnu si mohli prohlédnout a zkusit policejní pomůcky.

Branný den ve škole

Záchranáři, hasiči, psovodi, střelci se sešli u nás na Základní škole ve Starém Kolíně. Přítomné složky předvedly dětem, jak pracují. Děti čekalo několik stanovišť, kde mohly vyzkoušet své dovednosti a znalosti. Překážková dráha, zásady správného chování při záchraně lidského života, výstroj a výzbroj hasičů a největší zážitek u psovodů. Děti si odnesly spoustu zážitků a vědomostí. Moc děkujeme všem, kteří se na přípravě branného dne podíleli.

Září u Berušek

Do naší heterogenní třídy Berušek letos nastoupilo celkem 26 dětí. 6 z těchto dětí zároveň plní povinné předškolní vzdělávání, 1 chlapec k nám přišel z Ukrajiny. Část dětí tu s námi byla i loni a část dětí přešla z Koťátek.
Září proběhlo ve znamení vzájemného poznávání, připomenutí pravidel a značek. Seznámili jsme se navzájem, proběhla i „Zahradní slavnost“ s rodiči.
Tento školní rok jsme projektově nazvali „Cestou, necestou, rovnou za nosem“. Celý rok nás bude provázet sokolík Pepík, maskot projektu „Se Sokolem do života“, jehož se opět letos účastníme. Cílem je celkový pohybový rozvoj dítěte, zejména pak hrubé a jemné motoriky, důležité pro další fázi – pobyt na základní škole.
Nejdůležitější je však předškolním věku hra a té je u nás nejvíc. Ale není to jen volné hraní s hračkami ve třídě, jsou to i námětové hry, které sledují rozvoj myšlení, pozornosti, fantazie a představivosti. Hodně času trávíme venku v přírodě, které je u nás v okolí opravdu dost a počasí nám letos přeje.
A proto v závěru měsíce opustíme téma školky, rodiny a kamarádů a navštívíme LES. Už se moc těšíme.