II. oddělení – „Berušky“

Učitelky: Bc. Dana Kočíková, Claudie Macháčková
Asistent pedagoga: Monika Brožová

Evidence kulturních akcí

Děti na startu

Naše Mateřská škola se zapojila do celorepublikového projektu Děti na startu. Cílem je rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního a mladšího školního věku. Paní učitelka Dana a Darja prošly speciálním tréninkem a teď jsou z nich naše trenérky.

My Berušky cvičíme hlavně venku v přírodě a v tělocvičně ZŠ, kam chodíme každou středu dopoledne. Učíme se základům atletiky, míčových her, gymnastiky a rozvíjíme svoje pohybové dovednosti. Nikdo z nás nezapomene ve středu batůžek s trikem, botami a pitím a nemůžeme dospat, jak se těšíme.  Jen se na nás podívejte.

Projekt polytechnické výchovy MTUNI

Naše Mateřská škola se zapojila do projektu pro předškolní děti pořádaného Malou technickou univerzitou v Říčanech. Snaží se praktickou formou v následně navazujících lekcích odpovědět na spousty dětských otázek běžného života např. „Kam teče voda, když spláchnu? Kde se tu vzalo světlo? Odkud teče voda z kohoutku a kde se tam vzala?“  Pomocí her a stavebnic LEGO si děti samy postaví model města podle plánu a mapy, postaví dům podle projektu, do domu zapojí vodovod, elektřinu a kanalizaci…….seznámí se s řadou výrazů, které jsou jim neznámé – architekt, projektant…….

Nakonec každé lekce si mohou se svou stavbou pohrát. Dětem se to moc líbí a Ježíšek asi letos bude muset donést další výbavu LEGO – „hlavně ty svítící kostky paní učitelko“.

Říjen u Berušek

Říjen byl u nás ve znamení všeho, co najdeme na zahradě, v sadu, na poli, ale třeba i v lese. Byli jsme prozkoumávat pole, ovocný sad, zahradu i les. Učili jsme se, co kde roste a co z čeho můžeme vyrobit.  Máme nové lupy a tak řada z nás zkoumala brouky, vlasy, listy stromů – prostě všechno kolem nás. Na zahradě jsme se ještě dostatečně vyřádili. Ve škole proběhla velká akce Den draka. Soutěžili jsme v mnoha disciplínách a nakonec obdrželi medaili a něco na zub. Učili jsme se také míchat barvy a pracovat správně s vodovkami. Protože už jsme velcí, řada z nás už po obědě neusne. Jsme ale ohleduplní ke kamarádům, a tak, když si poslechneme pohádku a ostatní usnou, jdeme s paní učitelkou trénovat, co nám nejde a co nás baví.

Září u Berušek

Po prázdninách se nám do třídy zase vrátily skoro všechny děti z Berušek. Někteří zůstali u Koťátek a někteří nám zase přibyli. Hezky jsme se přivítali a vrhli se do nového školního roku.
Připomněli jsme si naše značky a chování ke kamarádům a ostatním v Mateřské škole. Zopakovali jsme si vše, co jsme se loni už naučili – kreslit, malovat, stříhat, lepit, skládat a rozkládat, srovnávat a třídit, skákat, podlézat, běhat a spoustu dalších činností. Jen se podívejte. Počasí bylo stále krásné a tak jsme hodně času trávili venku v přírodě.