2. třída – „Berušky“

Učitelky: Bc. Dana Kočíková, Jindra Kociánová
Asistent pedagoga: Veronika Moreira Tůmová

Evidence kulturních akcí
Školní řád

Duben u Berušek

Začátkem dubna k nám přijelo divadlo Koloběžka s pohádkou „Ježibaba Kolobajzna vzpomíná na Velikonoce“.
Ke Dni Země se děti účastnily vzdělávacího programu v mobilním planetáriu s názvem „Astronomie pro děti“.
Celý měsíc jsme s dětmi chodili hodně do přírody. Probudil se hmyz, kvetou stromy a zahrádky jsou plné pestrobarevných květin. To vše jsme s dětmi vnímali a pozorovali. Na louce u lesa děti s radostí běhaly za motýly a bylo nám všem dobře.
Konec měsíce jsme společně zakončili tradičním čarodějnickým karnevalem v maskách.

Výlet

Letos jsme se rozhodli jet na výlet už dříve, než v červnu a bylo to správné rozhodnutí.
Vybrali jsme si Včelí dům v Hulicích u Zruče nad Sázavou. Celý týden jsme tak i v MŠ pojali jako „Probouzení hmyzu“.
Už ve školce jsme si v úterý vyprávěli o hmyzu a zejména včelách. Každý si vyrobil jednu část plástve.
Ve včelím domě pro nás bylo připravené celé dopoledne plné zajímavostí, interaktivních her, příběhů, praktických zkušeností a také setkání se živými včelami.
Nejprve jsme se dozvěděli, kdo je včelí královna, trubec a dělnice a co vlastně mají v úlu za práci. Prohlédli jsme si pod lupou včely a plástve, vyzkoušeli obleky včelaře a zajímavé ochranné klobouky. Po čichu jsme poznávali různé vůně. Shlédli příběh o medvědovi, co zkoušel včelám v lese ukrást med. Pak jsme vybrali královnu Lauru a její ochránce Vojtu a Honzíka a prolétli se obřím úlem. Posbírali „na louce“ nektar, pyl a vodu a donesli je „královně“.
Ke svačině jsme dostali ochutnat chléb s medem a jablka medem politá.
Každý z nás si vyrobil svíčku ze včelího vosku. Na závěr jsme si venku prohlédli úly s včelami.
Po obědě jsme se všichni vyřádili na místním úžasném dětském hřišti. Moc se nám to líbilo.
Ve školce jsme pak jednotlivé plástve spojili v jednu velkou – společnou. A tak to má být.

Březen – začíná jaro

Naše třída Berušek se zapojila do předškolního vzdělávacího projektu MAP IV, jedním z cílů je seznámení dětí s různými zapůjčenými knihami. Dětská kniha „Medovníček“ od Jana Lebedy je plná dobrodružství s krásnou ilustrací. Čteme si ji při odpočinku a děti s napětím poslouchají různé pohádkové příběhy.
Počasí nám již přeje, a tak trávíme hodně času v přírodě. Na makovém poli jsme si hráli s klacíky a hledali vodu, malovali do zeminy. Do lesa se děti vypravily s lupami a zkoumaly život v lese. Na školní zahradě volně běhají, kluci si kopou s balónem nebo si posilují tělíčko na dětské prolézačce.
Konec měsíce března už se nesl velikonoční náladou. Písničkami, vyráběním různých velikonočních zápichů, barvení vajíček a jarního osení s chaloupkou.

Masopustní karneval

V únoru děti oslavily jako každý rok tradiční masopustní karneval v oblíbených maskách. Tancovali jsme, soutěžili. Navštívili jsme třídu Koťátek. S Vozembouchem a hlaholem dětí jsme také obešli školku. Závěrem si každý odnesl diplom s Tlapkovou patrolou a malou sladkost. Kromě karnevalu začal našim předškolákům plavecký výcvik v plaveckém bazénu v Kutné Hoře a Škola nanečisto ve školní lavici s paní učitelkou ze ZŠ. Oboje si děti chválí a pokaždé se těší.

Digi bez digi – školka plná zábavy s Bee boty

Nejen v týdnu poznávání lidského těla se v naší mateřské škole využívají Bee boty. Na první pohled vypadají jako roztomilé hračky, ale ve skutečnosti jde o výbornou pomůcku pro praktickou výuku základů programování u dětí předškolního a mladšího školního věku. Včelku lze jednoduše programovat prostřednictvím tlačítek umístěných na zádech robota. Na základě toho, kolikrát dítě zmáčkne tlačítko vpřed, vzad, vpravo či vlevo, se včelka pohybuje po ploše. Učí se tedy i počítat. A protože jsou její pohyby velmi přesné, lze ji využívat k nejrůznějším hravým aktivitám.
V únoru jsme je využili k vyhledávání částí obličeje – jednotlivých smyslů. Najít cestu od značky START nebylo vůbec jednoduché. Naprogramovat, zapnout a doufat, že dojede, kam potřebujeme. Komu se cesta zdařila, mohl si přidat další políčko.
Děti tato aktivita velmi baví.

Vánoční čas

Advent – společně vyrábíme, malujeme, povídáme si a těšíme se na Vánoce.
Začátkem prosince nás nejdříve navštívil tradiční Mikuláš, čert a anděl. Děti slibovaly, že budou hodné, a tak nám je ve třídě Berušek nechali všechny.
Na náměstí jsme společně s třídami Koťátek a Sluníček rozsvítili vánoční strom.
Vyrazili jsme vlakem na adventní výlet do Kolína. V muzeu jsme se seznámili s prastarými vánočními zvyky a vánoční výzdobou.
V kostele sv. Ondřeje jsme se byli podívat na vánoční stromeček a různé druhy vyřezávaných, papírových a malovaných betlémů.
Ve třídě jsme pro rodiče připravili vánoční besídku, která se všem moc líbila. V posledním týdnu jsme měli Štědrý den ve třídě. Dárečky od Ježíška dětem rozzářily očička a také jsme dodrželi tradiční vánoční zvyky – pouštění skořápek, házení botou a rozkrojení jablíček.
Zkrátka prosinec proběhl v duchu úžasných tradic a těšení se na Ježíška.

Drakiáda, svátek Dýní, cvičení se Sokolem, divadlo, aneb podzim u Berušek

Podzimní počasí nám letos opravdu přeje. Sluníčko ještě trochu hřeje a my jsme s dětmi raději venku.
Chodíme na procházky do blízkého lesa, kolem pole, rybníka a pozorujeme přírodu a zvířátka v ní. Listy stromů jsou krásně zbarvené, zkrátka úžasný barevný podzim. Děti na zahradě hrabou, sbírají listí a radostně běhají.
Soutěžily v Drakiádě, kterou pro nás připravili školáci ZŠ se spoustou zajímavých soutěží a sladkých odměn. Na svátek Dýní jsme s dětmi vydlabali do soutěže dvě velké dýně. Večer se účastnily s rodiči dýňového lampionového průvodu ve strašidelných maskách.
Byli jsme poprvé také v tělocvičně ZŠ, kde jsme si to skvěle užili.
Nejen pohyb, ale také trochu společenské etikety. Navštěvujeme každý měsíc divadlo, které za námi přijede a děti vždy moc těší na pohádku.

Beseda s Policií ČR

V úterý 19. září navštívila naše předškoláky Policie ČR, aby si promluvili o bezpečnosti na silnici. Zopakovali si vše, co již umí ze školky a přidala i nové věci. V konkrétních situacích měly děti rozhodnout, co je správně a co ne. Jezdí se na sinici na kole, kde nás napadne? Můžou jezdit tři děti vedle sebe? Můžu hrát na parkovišti fotbal? Je to stezka pro cyklisty, a nebo i pro chodce. Mám jít přes trať rovnou nebo podchodem? To bylo otázek. Ale ve skupině se lépe pracuje a tak všichni všechno zvládli. Za odměnu si mohli prohlédnout a zkusit policejní pomůcky.

Branný den ve škole

Záchranáři, hasiči, psovodi, střelci se sešli u nás na Základní škole ve Starém Kolíně. Přítomné složky předvedly dětem, jak pracují. Děti čekalo několik stanovišť, kde mohly vyzkoušet své dovednosti a znalosti. Překážková dráha, zásady správného chování při záchraně lidského života, výstroj a výzbroj hasičů a největší zážitek u psovodů. Děti si odnesly spoustu zážitků a vědomostí. Moc děkujeme všem, kteří se na přípravě branného dne podíleli.

Září u Berušek

Do naší heterogenní třídy Berušek letos nastoupilo celkem 26 dětí. 6 z těchto dětí zároveň plní povinné předškolní vzdělávání, 1 chlapec k nám přišel z Ukrajiny. Část dětí tu s námi byla i loni a část dětí přešla z Koťátek.
Září proběhlo ve znamení vzájemného poznávání, připomenutí pravidel a značek. Seznámili jsme se navzájem, proběhla i „Zahradní slavnost“ s rodiči.
Tento školní rok jsme projektově nazvali „Cestou, necestou, rovnou za nosem“. Celý rok nás bude provázet sokolík Pepík, maskot projektu „Se Sokolem do života“, jehož se opět letos účastníme. Cílem je celkový pohybový rozvoj dítěte, zejména pak hrubé a jemné motoriky, důležité pro další fázi – pobyt na základní škole.
Nejdůležitější je však předškolním věku hra a té je u nás nejvíc. Ale není to jen volné hraní s hračkami ve třídě, jsou to i námětové hry, které sledují rozvoj myšlení, pozornosti, fantazie a představivosti. Hodně času trávíme venku v přírodě, které je u nás v okolí opravdu dost a počasí nám letos přeje.
A proto v závěru měsíce opustíme téma školky, rodiny a kamarádů a navštívíme LES. Už se moc těšíme.