II. oddělení – „Berušky“

Učitelky: Horová Dagmar, Radovnická Jaroslava
Asistent pedagoga: Ing. Holečková Lenka
Evidence peněz za kulturní akce

Informace k připravovaným akcím

 • Vystoupení pro rodiče – 17. 5. 2018 od 15:30 hod. ve třídě Berušek
  1. Všichni jste srdečně zváni a společně s dětmi se na vás těšíme!
 • Školkohry 2018 – děti v pohybu
  • 26. 5. 2018 od 8:30 hod. v Jestřábí Lhotě na hřišti TJ Sokola. Den plný soutěží a cen. Občerstvení zajištěno.
 • Preventivní screeningové vyšetřen zraku předškolních dětí
  • Vyšetření zraku se provede pomocí speciální diagnostické videokamery. Cena 150,- Kč. (letáčky s podrobnostmi v oddělení MŠ)
 • Výlet na zakončení školního roku – Zámek Loučeň – Labyrinty a bludiště
  • 8. 6. 2018 – Odjezd v 8:00 hod. od školky. Cena: vstupné 69,- Kč + autobus. Návrat kolem 15 hodiny. Vše s sebou zajištěno.
 • Projekt – Naše zahrádka v MŠ

  V rámci tohoto projektu, po splnění určitých kritérií, bychom se všichni mohli dočkat vybudování přírodní zahrady na školním pozemku, kde by se děti staraly o růst květin pro výzdobu interiéru MŠ, pro radost z výsledků své práce a pro rodiče. Dále pak by mohly pěstovat i vybrané druhy ovoce či zeleniny. Tím by si opakovaly význam pěstování vybraných druhů ovoce a zeleniny pro zdravý růst lidského těla. Děti by se učily jak probíhá růst sazenic, semínek, rostlin. Získaly by vědomosti o jejich pěstování a získávaly by vztah k práci dospělých. Ke své práci by používaly malé zahradnické náčiní, čímž by se prolínala enviromentální výchova s výchovou polytechnickou.
  ….a tak se také stalo…
  S pomocí pana školníka, který nám plochu na zahrádku zryl a připravil na sázení a setí, jsme zdárně vybudovali „Naši zahrádku“. Všechny děti z oddělení Berušek se podílely na přípravných pracech. Odstraňovaly pýr, uhrabávaly a vybíraly kamínky. Dokola jsme plochu ohraničili malým plůtkem.
  Poté jsme zeminu řádně prolili a zaseli semínka okrasných rostlinek. Mezi těmito pracemi, které samozřejmě netrvaly jen jeden den, jsme ve třídě všichni řádně zalévali sazenice dýní. Semínka jsme namočili a poté už čekali jak nám krásně klíčí. Pak už byly připraveny k sázení. „A jdeme na to“, řekla paní učitelka. Vyhrnuli jsme si všichni rukávy a sázeli. Dnes už jen zaléváme naši krásnou zahrádku, kde nám rostlinky úspěšně rostou. Těšíme se společně z dobře odvedené práce, ale hlavně vidíme. že pěstování rostlin není tak jednoduché. O zahrádku musíme pečovat. Vytrhávat plevel, dávat rostlinkám to, co potřebují ke svému růstu. Příroda je čarodějka, my se o ni budeme starat a chránit ji. Už dnes se těšíme na kytičky, kterými budeme zdobit naši třídu, a dýně, ze kterých budeme vyrábět ozdoby do naší letité školní soutěže.

   

  Projekt – Kniha je můj kamarád

  Cílem projektu bylo získávání znalostí o knihách a prohlubování vztahu k nim.

  Připravili jsme pro děti projekt nazvaný „Kniha je můj kamarád“.  Celý týden jsme u dětí prohlubovali získané vědomosti o knihách. Děti si zopakovaly, proč vznikla kniha, k jakým účelům patří, jaké druhy knih rozlišujeme, jak s knihou pracujeme a jak se ke knihám musíme chovat. Dále pak jsme si  povídali o tom, které knihy děti mají doma, které naleznou v knihovně naší školy, která kniha je pro ně samotné nejzajímavější, kterou mají nejraději. Děti získaly vědomosti, kdo je autor, kdo je ilustrátor, seznámily se s cenou knihy, ví, kde se knihy ukládají.

  Ve třídě jsme si vytvořili výstavku z nejoblíbenějších knih.

  V týdnu projektu jsme navštívili knihovnu naší vesnice a měli jsme možnost práce s knihou s paní knihovnicí. Na závěr děti získaly  tzv. “Průkaz čtenáře” a drobné dárky. Na oplátku jsme slíbili, že do knihovny namalujeme obrázky.

  V týdenním projektu se prolínala literární výchova spolu s výtvarnou a pracovní činností, neboť si děti vyrobily svoji vlastní knihu, tzv. leporelo.

  Kulturní akce

  • Divadelní vystoupení v tělocvičně ZŠ se staly již tradicí. Každý měsíc k nám přijíždí vždy jiné divadlo. Ať už s pohádkou či hudebním programem. Děti se vždy alespoň na chvíli stanou kolegy divadelních herců a aktivně s nimi spolupracují.

  Na návštěvě ve světě dýní

  Jako každoročně i letos se vždy nedaleko Golčova Jeníkova koná krásná výstava dýní všeho druhu.

  K vidění tu jsou překrásné vyřezávané dýně a potravinové výrobky – dobrůtky z nich. Mimo toho je zde i skvělé dětské hřiště připravené jen z přírodnin, především dýní.

  A proto jsme v období sklizně dýní do těchto míst vypravili. Návštěva Dýňového světa se nám velmi líbila i přes nepřízeň počasí. Domů jsme se vraceli s nákupem velikánských dýní, které využijeme k výzdobě interiéru naší MŠ.

  Karneval v MŠ

  Vždy každý rok touto dobou se v naší školce koná karnevalový rej. Jinak tomu nebylo ani letos. A, že jsme si to patřičně užili úplně všichni, svědčí naše fotografie. Škoda jen, že nás potkala chřipková epidemie a nemohly se účastnit všechny děti.