III. oddělení – „Sluníčka“

Učitelky: Darja Plechatová, Tereza Ludrová, Nikola Kubálková

Evidence kulturních akcí

Červen – zpěvavý je ptáček

Červen jsme začali Dnem dětí. Pro děti jsme si připravili plno her, které prověřili jejich šikovnost, bystrost a pohybové nadání. Na konci týdne čekala na děti sladká odměna. 

Víte, která zvířata žijí v ZOO? Proč tam jsou a čím se živí? Co vlastně je Zoologická zahrada? Na všechny otázky, které děti napadly, jsme společně hledali odpovědi. Nejoblíbenějším zvířetem byl tygr, kočkovitá šelma, která se při lovu tiše plíží a hbitě skáče. Z opic děti nejvíce zaujala gorila, která je největší na světě.

Mezi letní radovánky řadíme plavání v bazénu, různé výlety a návštěvy cizích zemí (především moře). V pondělí 14. 6. jsme vyrazili na výlet do Hlízova, kde jsme si opekli buřty a hráli hry.

Před začátkem prázdnin si musíme zopakovat základy táboření, jak se správně chovat v lese, na koupališti a na výletě. Poznávali jsme mapy a značky na nich.

Poslední týden v červnu jsme věnovali poznávání České republiky. Děti se seznamovaly s nejznámějšími památkami, poslouchaly vyprávění o historii Čech, stavěly mosty a modelovaly celou republiku.

16. 6. proběhlo pasování předškoláků na školáky. Sešli jsme se na školní zahradě s rodiči a bývalými učitelkami dětí. Děti měly připravené pásmo písniček a básniček. Paní ředitelka je pasovala na školáky a děti si jako památku ze školky odnesly stužku, přívěsek na klíče, Památník na MŠ, zápich a plno dobrot.

Květen – barevný má fráček

,,Když se něco nepovede,
i když zlobím malinko,
máš mě ráda a já Tebe,
moje zlatá maminko.,,

V naší zemi se začal slavit Den matek v roce 1923 zásluhou Alice Masarykové. Přestože nemá náboženský podtext, dá se říct, že se rozšířil natolik, že vznikla novodobá tradice.

Květiny jsou velmi pestré a mnoho jich krásně voní. Květiny nevydrží příliš dlouho, ale sotva jedna odkvete druhá, je již připravená. Květiny mají rádi nejen lidé, ale také včely, motýli, kolibříci a kaloni. Z květu sají sladký nektar.

Rybník je jezero uměle vytvořené. Bývá zde sladká voda. Na dně bahnitého rybníka žijí raci. Vodní rostliny poskytují potravu a domov malým rybám a malé rybky jsou potravou pro větší ryby a ptáky. Všichni potřebujeme vodu k životu.

Hustě osídlený evropský kontinent tvoří dohromady přibližně padesát zemí. Někteří obyvatelé evropských zemí se od sebe liší rozdílným stylem života, jak ve způsobu bydlení nebo vaření, tak i ve způsobu výchovy dětí. Asie je největší a nejlidnatější kontinent, který se skládá z téměř padesáti zemí. Rusko je svou rozlohou největší, v Číně žije tolik lidí jako nikde jinde a nejvyšší horou světa je Mount Everest, který se nachází v Nepálu. Afrika je nejteplejší kontinent, jehož středem probíhá rovník. Na severu se rozkládá Sahara, což je největší poušť na světě. Severní Amerika je po Asii a Africe třetím největším kontinentem. Krajinný ráz Jižní Ameriky je velice rozličný. Austrálie je nejmenší kontinent ze všech. Je známá jako kontinent klokana, medvídka koaly nebo ptakopyska.

Distanční výuka v MŠ

Vzhledem k uzavření MŠ jsme připravily výukový materiál pro děti. Věřily jsme, že si z vybraných činností vyberou a společně s rodiči stráví příjemný čas. Materiály byly určené pro děti s povinnou předškolní docházkou tzv. předškoláky. Inspirace, nápady a materiály měli každý týden rodiče k dispozici na školních Bakalářích. Stejně tak byly rodičům poskytnuty výtvarné pomůcky např. čtvrtky, barevné papíry, lepidla vodové barvy.
Činnosti a úkoly byly směřovány podle RVP na rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj a užívání všech smyslů.
První týden jsme se seznamovali s knihou. Rozvíjeli jsme fantazii a představivost pomocí příběhů a pohádek. Pracovali s knihou nebo časopisem. Děti měly vyslechnout a vyprávět pohádku nebo ji zahrát jako divadelní představení. Vyrobili jsme si záložku do knížky, obal na knihu. Seznámili jsme se s některými pohádkami.
Druhý týden jsme si hráli s barvami. Dívali jsme se kolem sebe, pozorovali a zjišťovali, jak je svět krásně barevný. Vybrali jsme si čtyři základní barvy a každý den jsme se sladili do stejné . Děti měly zapojit svou fantazii a vymyslet, co všechno v barvičce najdou. Zpětná vazba, na naše fotografie v dané barvě, byla na fb skupině. Děti zasílaly fotografie se svými nápady. Krásně tvořily duhu, motýly, šašky, květinky. Bylo vidět, že děti mají rády barevný svět.
Třetí týden jsme vítali jaro. Úkolem bylo naučit se básničku Sněženka nebo pohybovou básničku Vítáme jaro, natočit se a poslat na fb skupinu. Děti s rodiči aktivně zasílaly svoje přednesy, dokonce zapojily i své mladší sourozence. Poznávali jsme stromy, keře, květiny. Rozeznávali jsme narozená mláďata, přiřazovali je do rodin. Vyráběli jsme spoustu jarních kytiček, čtyřlístek pro štěstí. Procvičovali jsme jazýček v logopedických cvičeních a ruku v grafomotorických uvolňovacích cvičeních např. klubíčko.
Odchází zima, přichází jaro. Morana. Svátek, který mnohé dnešní děti již neznají. Tak proč se s ním neseznámit ? Seznámili jsme se s tradicí Morany, vyprávěli si o postních nedělích , o příchodu jara. Vyrobili jsme si malou Moranu z proutí. Vytleskávali jarní slovíčka, názvy květin, zvířátek. Zaměřili jsme se na rozvoj komunikativních a řečových dovedností a schopností. Na správnou výslovnost. Svoje Moranky děti vyfotily a zpětně poslaly na fb stránky, aby se podělily s ostatními.
S jarem přichází očekávané Velikonoce. Než začneme barvit vajíčka, tak si společně zacvičíme. Podle Jogínků se děti naučily, jak pozdravit sluníčko. Naučily se jarní rozcvičku. Koledníkům se hodila koleda. Děti vyráběly výrobky s velikonočním tématem – kohoutka, zajíčka, tiskly vajíčko. Pracovní listy zaměřené na sluchový, zrakový rozvoj dětí byly s velikonočními tématy. Bylo milé, když na fb stránky děti natočily velikonoční pozdravy a přání a chlapci připojili koledu. Veselé Velikonoce!
Hola, hola, škola volá. Čeká nás zápis do školy. Tento týden jsme se zaměřili na opakování všeho, co by měl umět předškolák k zápisu do školy. Děti si spolu s rodiči zopakovaly tvary, barvy, písmenka, čísla. Prostorovou a časovou orientaci. Na krátkých básničkách vyzkoušely,jak jim pracuje jazýček a pusinka. Při stříhání a lepení zkontrolovaly prstíky. Všichni se snažili pojmenovat vše, čím jsou obklopeni. Cílem bylo vést děti k samostatnosti, trpělivosti a důslednosti.
Distanční výuka byla pro děti a hlavně pro rodiče náročná, ale všichni ji s velkou trpělivostí zvládli.

Únor – posune den dál

Únor bílý, pole sílí. Na začátku měsíce jsme se dozvěděli nové informace o lidském těle. Co nás drží při životě? Každým nadechnutím nasáváš do plic vzduch. Všechny kosti společně tvoří kostru, která podpírá tvé tělo. Který je největší sval tvého těla? A kde máš na těle nejtenčí kůži? Dalším tématem byl vesmír. Země je obrovská, ale přesto je to jen maličká tečka vzhledem k nekonečnému vesmíru. Vesmír je stále plný tajemství. Vesmír vznikl při Velkém třesku před 13,7 miliardami lety a od té doby se stále rozpíná. Při povídání o řemeslech a povoláních každý předškolák vymýšlel jakému povolání by se chtěl v budoucnu věnovat. Na konci měsíce jsme si povídali o masopustu. Masopust bylo dříve slavnostní období, které probíhalo ve znamení bujarého veselí a hodování. V době masopustu se lidé radují, vaří vydatná jídla, pořádají se zabíjačky, hostiny, zábavy, svatby a mimořádně pestré průvody masek.

Leden – Na rampouchy hrál

Zima je tu. Když chceme jít v zimě ven, musíme se pořádně obléknout. Nasadíme si čepici, obujeme sněhule a oblíkneme si teplou zimní bundu. Když jsme se sešli v novém roce přivítala nás opravdová zima i ve školce. Probírali jsme život eskymáků, zvířátek a jak vypadá sněhulák. V zimě si zvířátka hledají potravu velmi těžko, proto jsme ptáčkům plnili krmítka a vyráběli různé pamlsky. Poznáváme celý rok, měsíce a oblíbené akce v nich. V části světa, kde žijeme, se s ročním obdobím mění i počasí, rostliny a zvířátka.

Advent

Už na konci podzimu začíná přípravná doba na vánoční svátky, které se říká Advent. V tomto čase by lidé na sebe měli být hodní, laskaví a uctiví. Adventním obdobím nás každý rok provázejí svatá Barbora, svatý Mikuláš, svatý Ambrož a svatá Lucie. Je to doba klidu, půstu, rozjímání a dobročinnosti. Čekání na Ježíška je pro děti jedno z nejoblíbenějších chvil v roce. Doufáme, že zbytek roku bude poklidný a společně se vydáme do klidného roku 2021.

Listopad – Spí zahrádka

Jen si to představte, kolik lesů je na naší zemi. Dozvěděli jsme se, že z jednoho jediného smrku může vzniknout celý lesík nových smrků. Každý les je jiný, ale ve všech žijí zvířata a rostou rostliny, které se vzájemně potřebují. Na svatého Martina jsme si upekli slaďoučké podkovy. Zvykli jsme si prohlížet si věci kolem sebe a často se díváme na zem nebo na to, co leží před námi. Ale co uvidíme, když se podíváme vzhůru? To jsme s dětmi zjišťovali a zaměřili jsme se na létající draky, letadla, duhu a nebe. Objevovali jsme jaké počasí provází listopad a konec podzimu se začátkem zimy. Tento měsíc byl pro všechny náročnější i kvůli probíhající distanční výuce dětí.

Říjen – Podzimní je čas

V říjnu jsme se s dětmi zaměřili na práci na zahradě a na poli. Poznávali jsme ovoce a zeleninu podle chuti, i podle tvaru, vůně a zraku. Jaké části rostlin lidé jedí? Ze salátu listy, z celeru kořen a stonek, z brokolice květ a z řepy kořen. Ovoce může být sladké jako banány, ale také kyselé jako citróny. Mnoho plodů roste na stromech a keřích. Stromy nám dávají mnoho věcí, např. jablka, kakao, dřevo, ořechy nebo papír. Stromy jsou nejvyšší rostliny. Dále jsme zkoumali jaké barvy nám podzim přinese a užívali jsme si posledních slunečních dnů.

Září u Sluníček

Září proběhlo v našem oddělení poklidně. Orientovali jsme se v novém prostředí, děti i rodiče. Učili jsme se znát svou značku. Důležité bylo seznámit se s kolektivem, snažit se o samostatnou dohodu s kamarádem. Zaměřili jsme se na pravidla soužití ve třídě, ohleduplnost. Hlavní je bezpečnost při všech činnostech. Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku, zajišťujeme pěvecké dovednosti a zejména se zaměřujeme na rozvoj řeči – vyprávění, přednes, procvičování výslovnosti. 

Hezké dopoledne se zvířátky

Krásné dopoledne si děti užily na místním statku. Kočičky, prasátka, lamy, ovečky, koníci, dokonce i oslík. Spousta ptáčků. Všechno jsme si prohlédli, viděli, jak zvířátka bydlí. Všichni jsme se svezli na hodném koníkovi. Krásný zážitek.

Školní rok 2020/2021

V tomto školním roce jsme přivítali 24 nových předškoláků.