III. oddělení – „Sluníčka“

Učitelky: Darja Plechatová, Jindra Kociánová
Asistent pedagoga: Ing. Lenka Holečková

Evidence kulturních akcí

Polytechnické vzdělávání v MŠ

Od ledna se naše ZŠ a MŠ zapojila do nového polytechnického projektu. Hlavní téma pro předškolní děti ,,Místo, kde žijeme“, zavede děti do neznámých oblastí. V osmi lekcích si děti projdou a vyzkouší pod vedením zkušených lektorů zákony fyziky, chemie, matematiky, poznají přírodní jevy. Zjistí, jak vzniká např. zvuk, jak se staví dům, jak vyroste rostlina, co ke své práci potřebuje každý řemeslník. V první lekci jsme si všichni vyzkoušeli kouzlo tibetské mísy, ladičky hudebních nástrojů, zvonkoher a dalších samozvučných nástrojů. Zvuk nás velmi ohromil. Je to opravdu kouzelník.


Vánoce, Vánoce přicházejí…

Dne 4. 12. byl pro naše předškoláky v Kolíně připravený program o vánočním Adventu. Společně jsme navštívili IC, prohlédli si židovskou synagogu i s Golemem. Milá průvodkyně nás provedla vánočně vyzdobenými expozicemi muzea. Vyprávěli jsme si o vánočním čase, symbolech a zvycích. Ve vánoční dílničce si děti vyrobily malou dekoraci z housky, rozinek a přírodnin.TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI

Každá dětská otázka by se měla dočkat odpovědi. Na základě dětských otázek typu: Kam teče voda, když spláchnu? Kde se tu vzalo světlo? Jak se staví most? Vznikl úžasný projekt určený dětem z MŠ a z 1. stupně ZŠ, který názorně a jednoduše pomáhá dětem poznávat technický svět kolem nás. Cílem projektu je vzbudit v dětech zájem o techniku a své okolí, jsou vedeny k praktickému myšlení, získávají životní zkušenosti, pozitivní vztah k technice. Snahou je, aby porozuměly dnešnímu všednímu světu. K realizaci všech projektů, po konzultaci se všemi odborníky, jsou používány věci z reálného života např. hadičky, šňůrky, větrníky, sítka, pírka, ale hlavně stavebnice Lego, kterou děti znají, umí ji používat a je úměrná k jejich věku.

Vítání občánků

dne 19. 10. 2019 jsme se zúčastnili přivítání nově narozených občánků Starého Kolína.
V Kulturním domě se sešlo celkem 17 miminek a po projevu pana starosty jsme krátkými básničkami a písničkou popřáli maminkám a jejich malým dětem mnoho štěstí a zdraví v jejich životě.

Drakiáda

Dne 10. 10. 2019 proběhl den plný draků a zábavných aktivit. Již nekolikátý ročník oblíbené Drakiády. Děti si užily krásné soutěžní dopoledne. Kreslily, skládaly puzzle, krmily draka, nosily dračí vajíčka, hádaly předměty, otvíraly tajemnou truhlu. Odnesly si malé sladkosti, medaile, spoustu zážitků, ale hlavně, hlavně se úžasně bavily!

Řízené aktivity našich předškoláků

Práce s dětmi probíhá formou hry, je zaměřena tak, aby zaujala, rozvíjela dětskou osobnost a jejich schopnosti.

Ráno si vždy zacvičíme, k cvičení používáme molitanové balónky, švihadlo, podložky na jogínské polohy či hrajeme společenské hry Škatulata, Chodí Pešek okolo atd. Jindy se učíme počítat do deseti s kaštany, barevnými víčky. Vydařila se i dramatizace pohádky „O červené Karkulce“ s obličejovými maskami a rekvizitami. To děti velmi bavilo a všechny se vystřídaly. Hrajeme a zpíváme s Orffovými nástroji, učíme se rytmu. Ve výtvarné výchově seznamujeme děti s různými technickými náčiními v kombinaci s přírodninami, dbáme na špetkovitý úchop pracovního náčiní a procvičujeme grafomotoriku.

Dopravní výchova v MŠ

18. 9. 2019 se naši předškoláci vypravili na dopravní hřiště v Kolíně. I přes chladné počasí si užili spoustu zábavy a hodně se naučili.


Předškoláci

Od 2. 9. 2019 jsme my nová Sluníčka. Chodíme do oddělení předškoláků, kde budeme pilně cvičit, kreslit, zpívat a naslouchat. Moc se těšíme.