III. oddělení – „Sluníčka“

Učitelky: Darja Plechatová, Jindra Kociánová
Asistent pedagoga: Veronika Nekolová

Evidence kulturních akcí

Pasování na čtenáře

13. červen se stal slavnostním dnem pro naše děti z oddělení MŠ Sluníčka, tedy pro předškoláky. Odpoledne jsme se všichni sešli v altánku na zahradě MŠ a společně s rodiči, prarodiči a ostatními členy rodin naše předškoláky pasovali na školáky. Děti si pripravily program plný písniček, básniček, pohybových her a pohádek. Rozloučení bylo veselé, ale i dojemné. Přejeme Všem hodně štěstí a úspěchů ve škole!

Besídka

Dne 5. 6. 2019 se všechna oddělení MŠ sešla v altánku za zahradě školy a připraveným pásmem básniček a písniček zpříjemnila horké dopoledne babičkám a dědečkům.

Dětský den u Sluníček

Dne 4. 6. 2019 proběhl v MŠ 3 Dětský den. Celé dopoledne se na zahradě soutěžilo, bojovalo a odměňovalo. 

Čarodějnický rej

Poslední dubnový den jsme ve školce oslavili sabatem čarodějnic a netopýrů. Četli jsme z čarodějnické kouzelné knihy zaklínadla a recepty. Vařili kouzelné nápoje doprovázené zaklínadly. Soutěžili jsme v letu na koštěti, skákáni v pytli, prolézání strachovým pytlem. Zatančili jsme si čarodějnický tanec u „pomyslného vytvořeného ohně“ a na závěr si vyrobili čarodějnici s koštětem. Všechny děti dostaly odměnou čarodějnický diplom a sladké pamlsky.

Žijeme hrou a pohybem

Každý den jsme v pohybu. Cvičíme a soutěžíme ve skupinách, ve dvojicích, i jednotlivě. Učíme se jednoduché taneční kroky, cviky a úkony, krátké rytmické celky. Cvičíme v tělocvičně, třídě, i venku. Nacvičujeme základní pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky). Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti mají naše děti rády. Často vyhledávají také dramatická představení, divadlo, masky. Vymýšlíme příběhy, hrajeme představení pro své kamarády.

 

Tak jde čas s našimi předškoláky

 

 

 

 

 

Pro prezentaci prací dětí jsou vytvořeny kouty ve třídě, nástěnky. Rodičům nabízíme každý den k prohlédnutí ukázky prací, které děti vyráběly. Rozvíjí se po stránce výtvarné, pracovní, hudební, tělovýchovné, rodinné, atd. Nejvíce se u dětí zaměřujeme na rozvoj jemné motoriky a to při didaktických hrách, rozvoj paměti a na práci v kolektivu. Každý týden se věnujeme jinému tématu. Např. Pohádková zima, Jeden celý rok, Přišla zima do lesa, Vesmír, Povolání. Činnosti jsou různorodé, pestré. Děti se seznamují pomocí básniček, písniček, her, pracovních činností se všemi tématy. Děti se dozvěděly spoustu nových věcí např. o svém těle, o svých chutích, o svých smyslech. Velmi zajímavý byl týden řemesel. Řemesla, která již neexistují, jako např. písař a psaní husím brkem, bylo zajímavé pro všechny. Vesmír. To byl zážitek. Rakety, skafandry, helmy, dalekohledy, planety, souhvězdí, záhady vesmíru, tam všude jsme se dostali.Každý den o kousek dál. Co více si můžeme přát, než dětské rozzářené oči!

Karneval

 

Hry, zábava, legrace…..

Tento týden byl plný barev , písniček a tance.

 

 

Barevný týden

Barevný týden byl opravdu pestrý. Naše třída zářila každý den jinou barvičkou. Děti vzorně splnily svůj úkol a každý den přišly oblečené v barvě dne. Barvy, barvičky byly naším hlavním tématem. Pohádky, písničky, říkadla, pracovní činnosti, hry, vše bylo barevné a veselé. Jak je ten svět krásnější, když si jej uděláme barevný!

 

Vítání občánků

 

 

Naši předškoláci přivítali nové občánky Starého Kolína.

 

 

Já jsem muzikant

Nacvičujeme s dětmi písničku „Já jsem muzikant a přicházím k Vám z České země“. Vyrobili jsme čtyři Orffovy nástroje. Sólo dvojic zpívají a předvádí hraní na tyto nástroje a sbor jim zpěvěm odpovídá. Celá písnička je propojená dramatizací, jak do vesnice přijedou muzikanti a vesničané je uvítají a začnou s nimi zpívat.

 

Dnes jsme začali cvičit ve velké tělocvičně. Naučili jsme se postavit vřad, pozdravit. Na žebřinách jsme si zaposilovali, vysvětlili si otočky s mottem: „hlavně se pevně držet“. Na lavičce posílili velkou motoriku a koordinaci těla. Odměnou dětem byla skluzavka v podobě lavičky s nacvičeným obratem na žebřinách.

Divadlo – Zpívající koťata

Do MŠ přijelo maňáskové zpívající divadlo „Zpívající koťata“.
Dětem se představení velmi líbilo a všichni společně si zazpívali známé lidové písničky.

 

 

Výlet do Jestřábí Lhoty

Počasí nám přálo, sluníčko svítilo. Po příjezdu jsme s chutí snědli svačinu a pak si již prohlíželi farmu. Viděli jsme kozy, osla, páva, velkého králíka, holuba. Děti si mohly samy kozy a osla nakrmit a pohladit. Majitelé pro nás připravili spoustu zajímavých her a historických dekorací. Hry s kroužky, houpačky, malování křídami na tabuli a navlékání korálků. Nakonec jsme zavítali do čertovy kovárny, kde nám místní kovář ukázal svou práci a děti si samy mohly ukout památkové srdíčko pro maminku.

V pondělí 1. října 2018 pojedeme autobusem na výlet do Jestřábí Lhoty na statek.
Odjezd od školy je v 8:00 hodin.
Svačina s sebou zajištěna, na oběd budeme zpátky.
S sebou do baťůžku pití v uzavíratelné lahvi, pláštěnku, papírové kapesníky.
Na výlet vybíráme 120,- Kč.

Hrajeme si na Červenou Karkulku a tancujeme si pro radost 🙂

 

Foto logické logo

Děti pracovaly v sedmi rozdělených skupinách s logickou skládačkou na rozvoj myšlení a vizuomotoriky. Přiřazovaly správné obrázky k různým druhům obličejů, geometrických tvarů, početních obrázků a k barevné škále ve tvaru balónků. Skupinky se postupně vyměňovaly a děti si tak vyzkoušely všechny logické dovednosti.

 

Mia dnes slaví svátek.

Dětem přinesla bonbóny. Společně jsme Mie poblahopřáli hodně štěstí, ať se ji u nás ve školce líbí. Naoplátku děti dostaly bonbón, který s chutí snědly.

 

 

Strašidýlko Bačkůrka

Dnes děti z I. II. a III. třídy se zúčastnily divadelního představení Strašidýlko Bačkůrka. Divadlo se konalo v naší tělocvičně základní školy. Loutkové představení se dětem velmi líbilo. Dětský smích provázel celé představení. Hlavní aktérka zapojila děti přímo do dění příběhu. Děti měly třikrát zakokrhat jako kohout. Zvonění zvonečku představení ukončilo a rozešli jsme se do svých tříd.