Jarmark

Na jarmarku, který pořádáme každým rokem, nabízíme výrobky všech dětí z celé školy. Na letošní rok 2018 vychází jarmark Vánoční.