Jarmark

Na jarmarku, který pořádáme každým rokem, nabízíme výrobky všech dětí z celé školy. Na letošní rok vychází jarmark Velikonoční, který bude doprovázet Vítání jara.