Klokanovy školky

Image result for klokanovy školky"Cílem tohoto projektu je hlavně propojení mateřských škol a společné sdílení zkušeností v souvislosti s diagnosticko – intervenční problematikou.
V průběhu následujícího školního roku bude probíhat 1x měsíčně setkání – tzv. workshopy (cca 2 hodiny). Témata workshopů jsou již připravena týmem projektu Klokanovy školky v čele s metodičkou Mgr. Jiřinou Bednářovou.
Témata jsou navíc součástí RVP a mohou nám tak i výrazně usnadnit naši práci: úvod do diagnostiky, 5 témat – Motorika, Řeč, Zrak, Prostor a čas, Matematika a jedním setkáním na libovolné téma dle výběru MŠ.

Více informací o projektu si můžete najít stránkách www.klokanovyskolky.cz

Co tím naše Mateřská škola a učitelky získají?

  • příležitost k setkávání a sdílení zkušeností pedagogů s posouzením vývoje dítěte a jeho stimulace
  • inspiraci do výuky a výměnu příkladů dobré praxe
  • sdílení zkušeností s využitím metodické pomůcky Klokanův kufr a Klokanovy kapsy
  • spolupráci při tvorbě a ověření nových metodických materiálů přímo v MŠ