O2 Chytrá škola

O2 Chytrá škola je projekt Nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele, jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu.

Naše základní škola získala pro rok 2023 v rámci projektu O2 Chytrá škola grant ve výši 95 000 Kč

Cílová skupina: žáci, rodiče a zaměstnanci (učitelé a nepedagogičtí pracovníci), veřejnost

Cíle projektu:

  • komplexní proškolení žáků, učitelů i rodičů v oblasti digitální a mediální gramotnosti
  • prevence rizikového chování v kyber-prostoru (kyber-šikana, kyber-predátoři)
  • eliminace nežádoucích dopadů spojených s užíváním médií a technologií (bezpečnost na internetu, dopad na zdraví)
  • pomoc učitelům a rodičům orientovat se ve světě médií a digitálních technologií a následně předávat získané znalosti dětem
  • pozitivní dopad na budoucnost vzdělávání digitální bezpečnosti na škole
  • výstupy z projektu v budoucnu začlenit do výuky a používat k edukaci rodičů a učitelů

Více o grantovém programu na https://o2chytraskola.cz/.

Mgr. Kristýna Třískalová