Ovoce a zelenina do škol

Škola je zapojena do projektu Evropské Unie „Ovoce a zelenina do škol“. Cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí, a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.