Projektový „čarodějnický“ den

V pondělí 30. dubna 2018 se 2. třída proměnila na třídu plnou malých čarodějů a čarodějnic. Celé dopoledne jsme se učili zpívat čarodějnické písničky, vyzkoušeli jsme si strašidelný taneček, hledali rozdíly mezi kotlíky. Na svačinku jsme si nastartovali svá košťátka a vyrazili ven k ohýnku. Opečené buřtíky nám moc chutnaly. Naše společné fotografie vám prozradí více. Před obědem jsme si ještě stihli „zařádit“ na dětském hřišti. Počasí nám přálo, snad jen na chvilku nás potrápil nezbedný vítr. Náš čarodějnický den se vydařil, moc jsme si jej užili.

První pomoc zábavně

V pondělí 7. května jsme se vypravili na návštěvu do předškolního oddělení. S sebou jsme si přinesli vlastního plyšáčka. Tam už na nás čekala návštěva – Luky, záchranář z Prahy. A také měl pomocníka, velkého plyšového Méďu. S jeho pomocí předváděl dětem, jak správně poskytovat první pomoc, rozhodnout, kdy volat lékaře a základní pokyny při volání na tísňovou linku první pomoci. A pak už přišlo vlastní ošetřování některých zranění. Každý si to vyzkoušel, někdo na plyšáčkovi, někdo přímo na sobě. Děti celá akce zaujala a bavila. A budeme rádi, pokud nás Luky opět navštíví.

Tonda-obal v naší škole

V pondělí jsme se opět potkali s našimi kamarády. My, žáci I. třídy, jsme zašli na návštěvu do nejstaršího oddělení mateřské školy. Přijel nás navštívit Tonda–obal se svým EKO programem. Třídili jsme a recyklovali odpad z domácností. Přestože třídit odpad už většina z nás umí, dozvěděli jsme se spoustu novinek. Přibyly EKO nádoby, které ještě neznáme. Poučením pro nás bylo i recyklování odpadu a všechno, co se z něj vyrábí. Některé recykláty byly i v praktické ukázce a my jsme si je mohli i osahat. Všichni se aktivně zúčastnili celého programu. Bylo to opravdu zajímavé. Žáci I. třídy a 3. oddělení MŠ.

Zábavná první pomoc

V pondělí 7. května přijel do naší školy „Luky“ (záchranář z Prahy). Přivezl s sebou i svého pomocníka, velkého plyšového méďu. Spolu s ním ukazoval dětem, jak poskytnout základní první pomoc. Děti se učily nejprve vyhodnotit situaci a rozhodnout, zda je potřeba  přivolat lékaře. Zopakovaly si základní pravidla a postupy při volání na tísňovou linku první pomoci. Také si vyzkoušely ošetření při některých zraněních. Vzájemně se obvazovaly a ošetřily i svého plyšáčka, kterého si přinesly do školy. Vše bylo velmi poučné a děti nakonec „Lukyho“ a jeho méďu odměnily velkým potleskem.

Exkurze – Kutná Hora

 

 

 

 

 

V pondělí 7. 5. jsme zavítali se žáky 3., 4. a 5. třídy na exkurzi do Kutné Hory. Cílem bylo navštívit a prohlédnout si některé z památek města. Naše výprava začala u chrámu sv. Barbory a Vyhlídky nad kaplí Božího těla, pokračovali jsme kolem Jezuitské koleje k Hrádku, dále ulicí Ruthardova ke kostelu sv. Jakuba až do Vlašského dvora. U každé z památek jsme si říkali něco z historie a původu stavby. Nejvíce děti zaujala pověst o Rozině Ruthardově, zazděné svým otcem ve sklepení domu. Ve Vlašském dvoře jsme měli komentovanou prohlídku, kde závěrem byla soutěž o osm právě vyražených grošů. Děti odpovídaly na otázky, za správnou odpověď byla odměna jednoho groše. Výlet jsme zakončili očekávanou výbornou zmrzlinou a spokojeni jsme se vraceli zpět do školy.

Techcentrum – Kolín

Dne 26. 4. 2018 navštívili žáci 2. a 3. třídy naší školy Techcentrum v Kolíně. Zde si mohli nejen pohrát se stavebnicemi z různých materiálů (papír, dřevo, kov, plast), ale také využít svou trpělivost, zručnost, kreativitu i fantazii. Děti tvořily své výrobky buď jednotlivě, nebo ve skupinách. Exkurze se dětem velmi líbila a už se těší na další podobně zajímavé aktivity.

Výlet na Kačinu

V pondělí 30. 4. jsme se v rámci sportovního dne vydali pěšky na zámek Kačina. Tam byl pro nás připraven velice pěkný naučný program ,,v učebně v přírodě“. Když jsme přišli do zámeckého parku, každý si rád našel své místo v trávě, aby si odpočinul a občerstvil se. Po krátké přestávce jsme se odebrali do ,,učebny v přírodě“, kde na nás už čekala naše paní ředitelka s paní zástupkyní a paní Stříbrská s připraveným přírodovědným programem. Pro zpestření viděly děti živého beránka Ferdu, kterého si mohly pohladit. Dozvěděli jsme se, jak se přírodním způsobem obarví ovčí vlna. Následně si děti mohly, pomocí techniky vypichování, zpracovat ovčí vlnu do požadovaného tvaru (srdíčko, kytička, ptáček aj.) nebo si vyrobit stejnou technikou ovečku. Děti pracovaly s nadšením a velkou opatrností. Na závěr přečetla ,,ovčí babička“ všem hezké pohádky spojené se zámkem Kačina, poslech si děti zpříjemnily sladkým dezertem. Spokojeni, i když ještě s pár km před sebou, jsme se vraceli zpět do školy.

Zdravotní soutěž

Ve čtvrtek 3. 5. se žáci naší školy jako každý rok zúčastnili soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Soutěž se konala v Kolíně v prostorách zimního stadionu a jejím smyslem je naučit děti základních škol správně reagovat na situace, ve kterých by si občas i dospělý moc nevěřil. Český červený kříž, který tuto soutěž pořádá, má k dispozici figuranty z řad kolínských studentů, kteří velmi věrohodně simulují různá vážná i méně vážná poranění a soutěžící musí správně poskytnout první pomoc, postarat se o zraněné a přivolat pomoc.
I letos byla soutěž náročná, stačí jedna větší chyba a už nemáte šanci na pěkné umístění. To se stalo naší zkušenější hlídce ve složení: Martin Vokatý, Aneta Machalická, Nela Komůrková, Katka Šedová a Tomáš Pokorný, takže i když si brousili zuby na lepší umístění, bylo z toho nakonec jen osmé místo. Druhá hlídka, která přijela do Kolína hlavně nasbírat zkušenosti ve složení: Jana Zradičková, Katka Čapková, Nicol Černá, Martin Němec a Honza Kropáček, s náhradnicí Lenkou Holečkovou, skončila na místě desátém z celkem třinácti hlídek. Zklamání z umístění nakonec zmírnily velkorysé ceny od ČČK – každá hlídka dostala krásný dort – a vědomí, že znalosti a zkušenosti, načerpané během přípravy na soutěž nejsou rozhodně k zahození. Všem patří velká pochvala a dík.

Dopravní soutěž

Ve čtvrtek 26.4. se konalo školní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů. Každoročně v tento den žáci a žákyně 4. až 8. třídy zkontrolují a někteří i zprovozní svá kola, aby ukázali nejen své jízdní dovednosti, ale i znalosti, bez kterých se neobejde každý zodpovědný účastník silničního provozu. Takže kromě jízdy zručnosti a jízdy v běžném silničním provozu musí účastníci správně zodpovědět otázky v dopravních testech a umět poskytnout první pomoc při zraněních, která se mohou vyskytnout při dopravních nehodách. Účelem školního kola je vybrat ty nejšikovnější, kteří budou naší školu reprezentovat v okresním kole v Kolíně, které se koná 17. 5. 2018.
I když počasí ve čtvrtek ráno vypadalo všelijak, do jedenácti se vyjasnilo a soutěž proběhla v příjemných slunečních paprscích. Velký dík patří žákům deváté třídy, kteří pomáhali se zajištěním soutěže a všem pedagogům, kteří soutěž, náročnou na organizaci, hravě zvládli. Nejlepším žákům z obou kategorií budeme držet palce v okresním kole.