Upozornění pro rodiče I. oddělení MŠ

Upozornění pro rodiče I. oddělení MŠ

    • V týdnu 23. – 27. 4. bude ve třídě Koťátek probíhat Čarodějný týden. Děti si mohou donést (malou) masku čarodějnice nebo čaroděje. 

    • V pondělí 23. 4. půjdeme opět do tělocvičny ZŠ na divadélko – tentokrát to bude představení „Šel zahradník do zahrady“. Odchod v 9:30 hodin.

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že v aktualizaci SW Bakaláři je vývojová chyba, Vám v průběhu dnešního dne nebudou Bakaláři fungovat. Pracujeme na odstranění. Děkujeme za pochopení.

Velikonoční dílničky a jarmark

Dne 22. 3. proběhl na Statku Starý Kolín tradiční Velikonoční jarmark. Této akci předcházely dva dny velikonočních dílniček. Žáci barvili a zdobili vajíčka, pletli pomlázky, motali věnce, vyráběli keramiku a spoustu dalších výrobků.

Od 15:30 začali žáci šesté třídy prodávat výrobky a velikonoční mazance, o které byl největší zájem. Po jarmarku následovalo vystoupení žáků 4. a 5. třídy pod vedením paní učitelky Kateřiny Pokorné s velikonočním pásmem, jehož součástí bylo vynášení Morany a vítání jara. Na závěr vystoupily mažoretky pod vedením paní učitelky Martiny Kaiserové.

„Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo kde jsi, byla zima mezi náma a včil už je za horama…“

VII. školní ples

V pátek 16. března se uskutečnil tradiční ples ZŠ a MŠ Starý Kolín. Byl věnován jako každoročně žákům 9. třídy, se kterými jsme se tak předčasně rozloučili. Celým večerem provázeli Lucka Holečková a Martin Vokatý. Ples zahájily mažoretky pod vedením paní učitelky Martiny Kaiserové. Děvčatům se to moc slušelo a vystoupení se jim povedlo. Následovala polonéza a slavnostní šerpování deváťáků. Poté, co žáci deváté třídy předali maminkám kytičky, vystoupila Natálka Hrabalová a Rozárka Lacinová se svým tanečním partnerem. Nechybělo ani půlnoční překvapení, které si deváťáci připravili. Celý večer hrála k tanci a poslechu kapela ECHO 91. Součástí plesu byla i bohatá tombola, ze které si snad každý odnesl zajímavé a hodnotné ceny. Děkujeme manželům Zradičkovým za poskytnutí prostor a samozřejmě všem, kteří se na organizaci plesu podíleli.