Upozornění

V době prázdninového provozu od 1. 7. do 20. 7. 2018, z důvodu rekonstrukce školní kuchyně, nastává změna v přihlašování a odhlašování stravy dětí MŠ.

  • Rodiče ZÁVAZNĚ vyplní docházku svého dítěte do tabulky v šatně.
  • Odhlásit stravu je možné pouze den dopředu do 12,30 hod. na telefonní číslo jídelny – 311 249 019 (pí. Malimánková) – NEPOUŽÍVAT E-MAIL
  • V případě nemoci lze 1. den jídlo vyzvednout v MŠ
  • Všechna neodhlášená strava bude naúčtována
    Děkujeme za pochopení.

Projektový „čarodějnický“ den

V pondělí 30. dubna 2018 se 2. třída proměnila na třídu plnou malých čarodějů a čarodějnic. Celé dopoledne jsme se učili zpívat čarodějnické písničky, vyzkoušeli jsme si strašidelný taneček, hledali rozdíly mezi kotlíky. Na svačinku jsme si nastartovali svá košťátka a vyrazili ven k ohýnku. Opečené buřtíky nám moc chutnaly. Naše společné fotografie vám prozradí více. Před obědem jsme si ještě stihli „zařádit“ na dětském hřišti. Počasí nám přálo, snad jen na chvilku nás potrápil nezbedný vítr. Náš čarodějnický den se vydařil, moc jsme si jej užili.

První pomoc zábavně

V pondělí 7. května jsme se vypravili na návštěvu do předškolního oddělení. S sebou jsme si přinesli vlastního plyšáčka. Tam už na nás čekala návštěva – Luky, záchranář z Prahy. A také měl pomocníka, velkého plyšového Méďu. S jeho pomocí předváděl dětem, jak správně poskytovat první pomoc, rozhodnout, kdy volat lékaře a základní pokyny při volání na tísňovou linku první pomoci. A pak už přišlo vlastní ošetřování některých zranění. Každý si to vyzkoušel, někdo na plyšáčkovi, někdo přímo na sobě. Děti celá akce zaujala a bavila. A budeme rádi, pokud nás Luky opět navštíví.

Tonda-obal v naší škole

V pondělí jsme se opět potkali s našimi kamarády. My, žáci I. třídy, jsme zašli na návštěvu do nejstaršího oddělení mateřské školy. Přijel nás navštívit Tonda–obal se svým EKO programem. Třídili jsme a recyklovali odpad z domácností. Přestože třídit odpad už většina z nás umí, dozvěděli jsme se spoustu novinek. Přibyly EKO nádoby, které ještě neznáme. Poučením pro nás bylo i recyklování odpadu a všechno, co se z něj vyrábí. Některé recykláty byly i v praktické ukázce a my jsme si je mohli i osahat. Všichni se aktivně zúčastnili celého programu. Bylo to opravdu zajímavé. Žáci I. třídy a 3. oddělení MŠ.

Zábavná první pomoc

V pondělí 7. května přijel do naší školy „Luky“ (záchranář z Prahy). Přivezl s sebou i svého pomocníka, velkého plyšového méďu. Spolu s ním ukazoval dětem, jak poskytnout základní první pomoc. Děti se učily nejprve vyhodnotit situaci a rozhodnout, zda je potřeba  přivolat lékaře. Zopakovaly si základní pravidla a postupy při volání na tísňovou linku první pomoci. Také si vyzkoušely ošetření při některých zraněních. Vzájemně se obvazovaly a ošetřily i svého plyšáčka, kterého si přinesly do školy. Vše bylo velmi poučné a děti nakonec „Lukyho“ a jeho méďu odměnily velkým potleskem.

Exkurze – Kutná Hora

 

 

 

 

 

V pondělí 7. 5. jsme zavítali se žáky 3., 4. a 5. třídy na exkurzi do Kutné Hory. Cílem bylo navštívit a prohlédnout si některé z památek města. Naše výprava začala u chrámu sv. Barbory a Vyhlídky nad kaplí Božího těla, pokračovali jsme kolem Jezuitské koleje k Hrádku, dále ulicí Ruthardova ke kostelu sv. Jakuba až do Vlašského dvora. U každé z památek jsme si říkali něco z historie a původu stavby. Nejvíce děti zaujala pověst o Rozině Ruthardově, zazděné svým otcem ve sklepení domu. Ve Vlašském dvoře jsme měli komentovanou prohlídku, kde závěrem byla soutěž o osm právě vyražených grošů. Děti odpovídaly na otázky, za správnou odpověď byla odměna jednoho groše. Výlet jsme zakončili očekávanou výbornou zmrzlinou a spokojeni jsme se vraceli zpět do školy.