Zrušení – Besídka

Vážení rodiče,

besídka 1. oddělení ( Berušky ), která měla proběhnout v úterý 11. 12. 2018,  se vzhledem k velké nemocnosti dětí  ruší.

Uděláme si Novoroční  – a to 10. ledna 2019 od 15.30.

Nesnězte všechno cukroví a nerozdejte všechny dárky 😀
Krásné Vánoce přejí Danča, Klaudi a Monika

Andílci a čerti z 1. třídy

Dnešní den byl u nás v první třídě plný očekávání a překvapení. Přišel k nám Mikuláš. Za básničku jsme dostali od andělů sladkou odměnu, čerti nám tu nechali i uhlí. My jsme jim namalovali obrázky. Ale to nejdůležitější, Mikuláš a anděl nám nadělili Slabikáře. Na začátku jsme měli strach, ale nakonec vyšla i „společná čertí fotka“. Děkujeme Mikulášovi, andělům, čertům a čerticím. Byl to bezvadný den.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

V pátek 23. 11. 2018 absolvovali žáci 4. a 5. třídy exkurzi do Národního pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. Čtvrtá třída měla zajištěný program „Středověká škola“, kde se žáci seznámili s materiály, na které se ve středověku psalo, se středověkým písmem, se zdobením rukopisů a zhotovováním pečetí. Napsali si vlastní listinu kaligrafickým perem a vyzdobili ji. Pátá třída měla objednaný program „Ve škole české královny Marie Terezie“. Žáci si zopakovali zavedení povinného vzdělávání dětí, vyzkoušeli si psaní kurentem – písmo od 16. – 20. stol. Pokusili se odhalit tajemství slov jako zelenochrupka, zbožorobna aj. Žáci obou tříd si poté šli prohlédnout muzeum, kde plnili různé úkoly, vyzkoušeli si psát Hlaholicí nebo husím brkem. Po zakoupení suvenýrů jsme se vydali zpět.