Organizace výuky

Vážení rodiče,
z technických důvodů nebude od 05. 04. 2022 do odvolání v provozu školní kuchyně. Vyučování bude končit dle dopoledního rozvrhu, odpolední výuka odpadá. Pokud zvažujete možnost nechat dítě ve školní družině nebo školního klubu pro třetí třídu, vybavte ho větší svačinou. Zájmové kroužky po zmíněnou dobu odpadají.
Provoz mateřské školy je zajištěn v plném rozsahu.

Ukliďme Česko

Stejně jako každý rok proběhla dobrovolná úklidová akce „Ukliďme Česko“. Hlavním úklidovým dnem byla sobota 2. dubna2022, a protože v sobotu do školy nechodíme a chtěli jsme se k této akci připojit, zvolili jsme úklidovým dnem pátek 1. dubna 2022.
Tento den byl zároveň dnem projektovým, a tak jsme si zopakovali jak a proč třídit odpad a ujasnili si základní pravidla třídění a ve skupinkách vypracovali projekt na dané téma.
Do úklidu mimo školu se zapojili žáci 5. – 9. ročníku. Každá třída dostala ochranné rukavice, pytle na odpadky a plán své trasy. Přestože nám počasí moc nepřálo, foukal vítr a bylo dost chladno, děti uklízely opravdu zodpovědně. Cílem bylo projít Starý Kolín a uklidit daná místa.
Někteří se ještě k akci připojili v sobotu se svými rodiči.
Určitě se do této akce zapojíme i příště, protože si přejeme, aby naše obec, její okolí i celá naše vlast byly krásné a bez odpadků.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili sběru, který proběhl 7. 3. 2022. Podařilo se sebrat celkem 2 702,60 kg starého papíru. Výtěžek použijeme na úhradu pomůcek a školních potřeb pro ukrajinské děti.

Děkujeme za Vaši účast.

Sběr pro Ukrajinu

Všichni sledujeme s obavami situaci u našich východních sousedů a hledáme cestu, jak pomoci. Žáci naší školy proto navrhli uspořádat (rychlo)sběr papíru a finance použít konkrétním rodinám na konkrétní věci, které potřebují a nemají je s sebou.
Můžete se do naší rychlé akce zapojit a donést roztříděný novinový papír, karton, časopisy do sběrného dvora ve Starém Kolíně dne 7. 3. 2022 v době od 6:45 hod. do 8:00 hod. a odpoledne od 13:00 hod. do 15:30 hod.
Menší množství – do 3 kg – můžete donést do školy a nechat na označeném místě.
Děkujeme za Vaši účast.

Plavecká výuka

Plavecká výuka je na základních školách organizována již od konce šedesátých let. Za tuto dobu prokázala svou ucelenost a prospěšnost coby součást výuky tělesné výchovy, nejen na 1. stupni. Systém výuky plavání v ČR je ojedinělý v celosvětovém měřítku. Nejen z těchto důvodů nechybí plavávání ani na naší škole! Je uspokojivé, že se naše děti mohou letos lekcí účastnit. Dne 8. února proběhly první hodiny, kde se děti seznámily s organizací plaveckých hodin a předvedly doposud osvojené dovednosti. Na všech dětech bylo vidět nadšení z vodních radovánek i náležité sportovní úsilí.

Změna mimořádného opatření s účinností od 31. 01. 2022

Vážení rodiče,
s účinností od 31. 01. 2022 došlo na základě rozhodnutí MŠMT o změnách týkajících se testování a nařízení karantény.
Testování – probíhá ve školách každé pondělí nebo první den příchodu žáka.

Změna – výjimka z povinného testování platí pro žáky, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid – 19, uplynula doba nařízené izolace a od pozitivního RT- PCR testu neuplynulo více než 30 dní.
Tuto skutečnost je nutné prokázat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení.

Nařízení karantény – karanténa nebude nařízena žákům, kteří nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19, prodělali onemocnění Covid – 19 laboratorně potvrzené metodou RT- PCR, uplynula doba nařízené izolace a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 30 dní.

Ředitelské volno pro 2. stupeň

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že učitelé druhého stupně nastupují od 26. 01. do karantény, není možné nadále zajistit prezenční výuku.
Po dohodě se zřizovatelem vyhlašuji ředitelské volno od 26. 01. do 28. 01. včetně.

Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd – den pátý

V zaběhlém režimu začal i pátek. Už ranní výběh nad chatu dal znát, že dnes bude krásný mrazivý den. Manšestr na sjezdovce ještě víc vynikal ve slunečních paprscích. Nastalo finále, závody ve slalomu měly ukázat na osvojení lyžařských dovedností. Pro každého to byl velký zážitek a hlavně vrchol zábavy. Po obědě si už všichni užívali poslední hodiny na svahu a opravdu výstavní počasí. Poslední kapesné se utrácelo za dobroty v místním kiosku a s posmutnělým výrazem se odcházelo na večeři. Po té následovalo vyhlášení výsledků ze sportovního dne a zábava s posunutou večerkou. Zaslechnout: „…ještě se mi nechce domů…“ bylo podtrhnutím spokojeného pobytu. Hrabětice, za rok na viděnou…

Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd – den čtvrtý

Dnes se vstávalo do větrného ráno se sněhovou nadílkou. Už při rozcvičce mizely stopy před očima. Přesto čerstvý sníh lákal k projížďce na svahu. Na dopoledne byl tedy program jasný, až na jednoho smolného snowboarďáka, který se musel se svým doprovodem prodírat sněhovou vánicí na lékařské vyšetření. Bohužel si vybral svůj smolný den, ač pečlivě dodržoval všechna pravidla bezpečné jízdy. Zlomená ruka mu však nezabránila v tom, aby tady zůstal s námi až dokonce. To se prostě stává. Palačinky k obědu měly dodat energii na sportovní odpoledne. To nám počasí naopak přálo. Přesně na čas Hraběnčina biatlonu se vyčasilo. Z dálky nás sledoval sám Ještěd a sportovci se činili. Jejich výkony míchaly pořadím a přinesly mimo tradičních favoritů i nečekaného vítěze. Řízek k večeři byl odměnou pro všechny. Dnešní den zakončil karneval a rej masek podtrhl atmosféru dnešního dne.

Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd – den třetí

Ráno se ještě nořilo do tmy a přes padající mlhu byl vidět pouze kužel světla z nedaleké lampy. Přesto skupina sedmi statečných vyrazila s pedagogickým doprovodem do zimní krajiny. Budíček v 06.00 hod., ranní hygiena, výbava do chladného počasí a následoval ranní sestup do Janova nad Nisou pro pečivo. Ostatní tak po snídani vycházeli na dopolední lyžování s deficitem 5 km v nohách. Mlha se rozhodla zůstat a tak se sjezdovka zdála být méně atraktivní, jako v horském slunci, ale za to byla liduprázdná. Dnes už nebyl skoro znát rozdíl mezi našimi lyžaři, nováčci se rychle učí a tak se jezdilo naplno. Stejně tak odpoledne, kdy se slunce už občas ukázalo. Večeře, společná zábava a ukolébavku zařídil silný horský vzduch…