Techcentrum – Kolín

Dne 26. 4. 2018 navštívili žáci 2. a 3. třídy naší školy Techcentrum v Kolíně. Zde si mohli nejen pohrát se stavebnicemi z různých materiálů (papír, dřevo, kov, plast), ale také využít svou trpělivost, zručnost, kreativitu i fantazii. Děti tvořily své výrobky buď jednotlivě, nebo ve skupinách. Exkurze se dětem velmi líbila a už se těší na další podobně zajímavé aktivity.

Výlet na Kačinu

V pondělí 30. 4. jsme se v rámci sportovního dne vydali pěšky na zámek Kačina. Tam byl pro nás připraven velice pěkný naučný program ,,v učebně v přírodě“. Když jsme přišli do zámeckého parku, každý si rád našel své místo v trávě, aby si odpočinul a občerstvil se. Po krátké přestávce jsme se odebrali do ,,učebny v přírodě“, kde na nás už čekala naše paní ředitelka s paní zástupkyní a paní Stříbrská s připraveným přírodovědným programem. Pro zpestření viděly děti živého beránka Ferdu, kterého si mohly pohladit. Dozvěděli jsme se, jak se přírodním způsobem obarví ovčí vlna. Následně si děti mohly, pomocí techniky vypichování, zpracovat ovčí vlnu do požadovaného tvaru (srdíčko, kytička, ptáček aj.) nebo si vyrobit stejnou technikou ovečku. Děti pracovaly s nadšením a velkou opatrností. Na závěr přečetla ,,ovčí babička“ všem hezké pohádky spojené se zámkem Kačina, poslech si děti zpříjemnily sladkým dezertem. Spokojeni, i když ještě s pár km před sebou, jsme se vraceli zpět do školy.

Zdravotní soutěž

Ve čtvrtek 3. 5. se žáci naší školy jako každý rok zúčastnili soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Soutěž se konala v Kolíně v prostorách zimního stadionu a jejím smyslem je naučit děti základních škol správně reagovat na situace, ve kterých by si občas i dospělý moc nevěřil. Český červený kříž, který tuto soutěž pořádá, má k dispozici figuranty z řad kolínských studentů, kteří velmi věrohodně simulují různá vážná i méně vážná poranění a soutěžící musí správně poskytnout první pomoc, postarat se o zraněné a přivolat pomoc.
I letos byla soutěž náročná, stačí jedna větší chyba a už nemáte šanci na pěkné umístění. To se stalo naší zkušenější hlídce ve složení: Martin Vokatý, Aneta Machalická, Nela Komůrková, Katka Šedová a Tomáš Pokorný, takže i když si brousili zuby na lepší umístění, bylo z toho nakonec jen osmé místo. Druhá hlídka, která přijela do Kolína hlavně nasbírat zkušenosti ve složení: Jana Zradičková, Katka Čapková, Nicol Černá, Martin Němec a Honza Kropáček, s náhradnicí Lenkou Holečkovou, skončila na místě desátém z celkem třinácti hlídek. Zklamání z umístění nakonec zmírnily velkorysé ceny od ČČK – každá hlídka dostala krásný dort – a vědomí, že znalosti a zkušenosti, načerpané během přípravy na soutěž nejsou rozhodně k zahození. Všem patří velká pochvala a dík.

Dopravní soutěž

Ve čtvrtek 26.4. se konalo školní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů. Každoročně v tento den žáci a žákyně 4. až 8. třídy zkontrolují a někteří i zprovozní svá kola, aby ukázali nejen své jízdní dovednosti, ale i znalosti, bez kterých se neobejde každý zodpovědný účastník silničního provozu. Takže kromě jízdy zručnosti a jízdy v běžném silničním provozu musí účastníci správně zodpovědět otázky v dopravních testech a umět poskytnout první pomoc při zraněních, která se mohou vyskytnout při dopravních nehodách. Účelem školního kola je vybrat ty nejšikovnější, kteří budou naší školu reprezentovat v okresním kole v Kolíně, které se koná 17. 5. 2018.
I když počasí ve čtvrtek ráno vypadalo všelijak, do jedenácti se vyjasnilo a soutěž proběhla v příjemných slunečních paprscích. Velký dík patří žákům deváté třídy, kteří pomáhali se zajištěním soutěže a všem pedagogům, kteří soutěž, náročnou na organizaci, hravě zvládli. Nejlepším žákům z obou kategorií budeme držet palce v okresním kole.

Prvouka

V hodinách Prvouky se žáci 3. třídy učí o živočišné říši. Své teoretické znalosti si mohli doplnit a obohatit o praktickou zkušenost. Během hodiny pozorovali chování čolka obecného a ropuchy obecné. Ti nejodvážnější si také osahali živé exponáty. To bylo nadšení …, ale zároveň smutek, když se malá ropucha „ztratila“. Vzápětí ji děti objevily v knihovně třídy. Nakonec děti vrátily své „kamarády“ zpět do volné přírody.

Domácí zvířata a Den Země

V měsíci dubnu jsme se hodně dozvěděli o domácích zvířatech, jejich mláďatech a vyzkoušeli si hodně zajímavého. Prohlédněte si na fotkách, jak jsme (samostatně) nakreslili krásná vypasená, růžová prasátka. Potom jsme také oslavovali s paní učitelkou Kačenkou její narozeniny, zmrlinka byla prostě výborná. A na závěr týdne jsme vyzkoušeli, jak je těžké nadojit hrneček mléka. Děti si to s nadšením užívaly. Poté jsme k domácím zvířátkům přidali péči o naši planetu, a oslavili Den Země. Naučili jsme se třídit odpadky a šli jsme na ekologickou vycházku do místního lesa. Cestou jsme se rozhlíželi po nepořádku a Kačenka (vyzbrojená rukavicemi a pytlem) se snažila alespoň kousek planety očistit. Děti našly opravdu každý malý kousek, který tam neměl co dělat.

Čarodějnice

Poslední týden v dubnu jsme se samozřejmě nemohli věnovat ničemu jinému, než čarodějnicím. Podívejte se, jak se děti krásně převlékly, vyrobily si černou kočku – pomocnici všech čarodějek. Jeden celý den jsme si užili s aktivitami k pohádce „O Perníkové chaloupce“ – sbírali jsme „jahůdky“, rozhlíželi se z vysokého stromu, honila nás baba jaga a další. Děti si dokonce vyčarovaly lektvar proti zlobení. Ale nakonec ani nebyl moc potřeba… Všem to moc slušelo, děkuji rodičům za spolupráci.

Projektový den

V pátek 20. 4. 2018 se žáci 4. třídy, v rámci projektového vyučování, zapojili do celosvětového programu ,,Den Země.“ Nejprve jsme pronikli do tajů zvuků zvířat s úkolem: ,,Poznej a zapiš, kterému živočichovi zvuk patří.“ Ač celkem jednoduché zvuky se pro mnohé staly oříškem. Po té jsme si říkali o významu půdy, lesů a vodních ploch. Co je správné pro přírodu, jak ji můžeme chránit a naopak, co přírodě škodí. Nezapomněli jsme ani na třídění odpadu. Na závěr, po rozdělení do skupin, měly děti formou koláže vytvořit: 1) planetu Zemi, která je spokojená, 2) planetu Zemi, která je znečištěná, 3) třídění odpadu.  Pro zajímavost jsme uvedli dobu rozkladu jednotlivých materiálů. Všem se výtvory moc povedly.

Upozornění pro rodiče dětí I. oddělení

  • Dne 7.května (pondělí) se naše třída zúčastní nácviku první pomoci (v budově ZŠ). Děti si donesou na praktickou ukázku vlastní plyšovou hračku. Prosíme, hračku donést do pátku 4. 5. 2018.
  • V pátek 11. května proběhne fotografování naší třídy (foto celé třídy). Fotit se budeme na pozemku ZŠ.