Vážení rodiče,
byli jsme seznámeni s výsledky šetření provedeného pracovníky KHS a bylo prokázáno, že pominula skutečnost, pro kterou byla protiepidemická opatření v ohnisku nákazy v mateřské škole nařízena. Vzhledem k tomu, že v rámci testování dětí na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebyl tento původce onemocnění COVID 19 zachycen, pominul zákaz osobní přítomnosti dětí v mateřské škole. Děti se mohou vracet od pondělí 20. 09. 2021.

UZAVŘENÍ MŠ – A. Jiráskova 16

Vážení rodiče,
vedení základní školy a mateřské školy oznamuje, že na základě rozhodnutí o  mimořádném opatření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze se s platností od pondělí 13. 09. 2021 do 27. 09. 2021 uzavírá provoz v mateřské škole na adrese A. Jiráska 16 (I. a II.oddělení MŠ). Důvodem je podezření na ohnisko nákazy možného onemocnění COVID-19. Pro děti navštěvující předškolní oddělení v základní škole je docházka beze změny. Sledujte aktuální zprávy na webu školy, popř. na rodičovských účtech SW Bakaláři.

Volno ředitele školy

Vážení rodiče,
tímto vám oznamuji, že dle §24 ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon vyhlašuji z organizačních důvodů dne 27. září ředitelské volno. 

Mateřská škola bude v provozu beze změny.

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,
prázdniny skončily a za několik málo dní začne nový školní rok. Na základě nařízení MŠMT budeme muset opět dodržovat hygienicko–epidemiologická pravidla pro bezpečný pohyb v prostorách školy. Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne 1. 9. 2021, bude organizováno podobně jako v minulém roce.
Žáky prvního ročníku přivítáme ve slavnostně vyzdobeném kulturním domě v 8:00 hodin.
Ostatní třídy budou přicházet do školy postupně, bude je čekat třídní učitelka nebo učitel, který je odvede do třídy. Po otestování, jim sdělí organizační pokyny nutné pro další dny a kolem deváté hodiny je propustí.
Příchod do školy

Čas

Třída

Vstup

7:45 hodin 1. ročník vstup atriem – od 2. 9.
7:45 hodin 3. ročník vstup hlavním vchodem 
7:45 hodin 6. ročník vedlejším vchodem – bílými dveřmi
7:50 hodin 2. ročník vstup atriem
7:50 hodin 4. ročník vstup hlavním vchodem
7:55 hodin 7. ročník vedlejším vchodem – bílými dveřmi
8:00 hodin 5. ročník vstup hlavním vchodem
8:00 hodin 8. ročník vedlejším vchodem – bílými dveřmi
8:05 hodin 9. ročník vedlejším vchodem – bílými dveřmi

 Testování žáků

  • 1. ročník – 2. 9. 2021
  • 2. – 9. třída – 1. 9. 2021
  • 6. 9. a 9. 9. 2021 – všechny třídy

Testování se nevztahuje na žáky, kteří prodělali Covid-19 v uplynulých 180 dnech nebo jsou plně naočkováni. Pokud má vaše dítě ukončené očkování, pošlete přes SW-Bakaláři certifikát třídnímu učiteli.
V případě dotazů kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.
Školní družina bude v provozu od 2. 9. 2021. Podrobnější informace týkající se organizace činnosti žáků obdrží žáci od vedoucí školní družiny.
Stravování žáků základní školy bude zahájeno od 2. 9. 2021. Oběd bude přihlášen všem žákům školy. V případě, že nebudete mít zájem o oběd hned 2. 9. – oběd prosím odhlaste. 
Mateřská škola zahájí školní rok 1. 9. 2021. Provoz bude zahájen v běžném režimu, je zajištěno celodenní stravování. Provoz je od 6:30 hod. do 16:30 hodin. Bližší informace podají učitelky MŠ nebo vedení školy. 

Věřím, že nastavená pravidla nám umožní plné fungování školy a umožní nám předejít možným komplikacím. Přeji všem klidný a úspěšný školní rok.