VOLNO ŘEDITELKY ŠKOLY

Vážení rodiče,

na čtvrtek a pátek 3., 4. 1. 2019 vyhlašuji pro žáky Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín volno ředitele školy podle § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, z technických důvodů. (MŠ bude v provozu)

Projektový den

V pátek 16. listopadu si žáci 9. třídy připravili projekt k událostem 17. listopadu 1989. Ostatní spolužáky seznámili s obdobím před „sametovou revolucí“ a promítli jim dokumenty, které se 17. listopadu týkaly. Na konci projektové hodiny si žáci deváté třídy vyzkoušeli roli učitele, kdy formou diskuze a otázek prověřili nově nabyté znalosti spolužáků.

Týden sv. Martina

V tomto týdnu vyhlížíme, jestli v neděli přijede Martin na bílém koni. Pracovali jsme s kukuřicí, kdy jsme krmili martinskou husu. Dětem se krásně povedla omalovánka vitráže okna. A k Martinovi patří kůň, takže jsme si vyrobili alespoň jeho hlavu. A na místo hřívy jsme vázali vlnu – jednoduchým uzlem. To někomu trošičku činilo problém, ale nakonec všichni krásně zavázali. Zkrátka, Koťátka jsou šikulky!

Státní svátek 28. října 2018

Ani u „Koťátek“ jsme nezapomněli oslavit narozeniny naší republiky. Povídali jsme si o státních symbolech, státní vlajce a státních barvách, poslechli jsme si státní hymnu a vyzkoušeli si, jak se při jejím poslechu chovat. Vyrobené vlajky si děti odnesly domů.

Večer oživlých dýní

Dne 1. listopadu se konala již tradiční akce “Noc dýní”. Od školy se po setmění vypravil lampionový průvod na Statek ve Starém Kolíně. Zde měli žáci osmého ročníku připravený program. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější disciplíny a prověřit si svou odvahu na strašidelné stezce.  Zlatým hřebem večera bylo vyhlášení nejoriginálnější dýně, výherci dostali drobné dárky. Věříme, že si účastníci akce večer užili stejně jako pořádající osmáci.

Večer dýní

Dne 1. 11. 2018 proběhne na Statku ve Starém Kolíně tradiční „Večer dýní“. Průvod od školy v 16.30 hodin.
Soutěžní dýně odevzdávejte do školní družiny nejpozději 1. 11. 2018 do 8.00 hodin, poté se budou převážet na statek. 

Dýně mohou odevzdávat i děti s rodiči z MŠ. Stejně tak se na ně těšíme v průvodu.

Projekt 100 let republiky

28. října uplynulo sto let od založení samostatného Československa. Žáci sedmého ročníku si toto výročí připomněli zpracováním projektu „100 let republiky“. Navrhli a zpracovali časovou osu významných událostí uplynulých sta let, vypracovali referáty o všech našich jedenácti prezidentech a vytvořili koláž o T. G. Masarykovi. Při realizaci projektu si vyzkoušeli vzájemnou spolupráci v týmu, byli kreativní, tvůrčí a zároveň si připomněli velmi důležitou a zásadní událost v našich dějinách.

Lesní království

Celý týden jsme si s dětmi povídali o lesních zvířátkách. Už víme kdo všechno žije v lese, čím se živí, kde kdo bydlí. Ve třídě jsme dekorativně znázornili lesní království. Na chodbě před MŠ můžete vidět vyrobené krásné stromy, zajíce, lišky, barevné šišky a dva lesní panáčky – strážce lesa.